Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Graffiti zaak
Afgelopen dinsdag (16 Juni) waren er twee rechtszaken. Gekoppeld èn gescheiden. Verdeel en heers. Om 09:30u in de ochtend speelde in Den Haag "De Graffiti zaak". Het gaat over het op 25.10.2010 aanbrengen van een waarschuwingstekst op de gevel van de Riouwstraat 13 te Den Haag, het woonhuis van de ex-topambtenaar Joris Demmink (en op het Ministerie van Justitie). De klokkenluider was Micha Kat en de cameraman was Erik Donk van JD-tv. Het bewijs is door hen zelf op beeld vastgelegd 1.

Met veel machtsvertoon zijn de beide heren opgepakt en hebben 72 uur (het maximum van drie dagen) in de gevangenis gezeten. De rechter heeft de zaak geschorst en een verbiedsverbod opgegeven. Het gebeuren behaalde, zeer tegen de zin van MinJus, het nieuws. De hoofdredacteur van de Haagse Post (HP/de Tijd) sprak vrij lovend over dit multitalent. 2. Daarmee is duidelijk dat Micha Kat, als één van de weinige journalisten, het publieke debat aanzwengelde. Hij was geen passieve nieuwsverslaggever maar een actieve nieuwscreator.

Maar Micha is ook een klokkenluider. En dat is iets wat de relatieve machtshebbers absoluut niet kunnen verdragen. Misdaden plegen gaat beter zonder aandacht. Er worden non-diclosure-agreements gesloten en bewijsmaterialen verdonkermaand (MH-17, de Surinaamse September martelingen, moorden en staatgreep, Srebrenica, treinkaping, declartie's Demmink, Jodenhaat onder islamitische jongeren, belastingplannen, noem maar op). En gelijk in ieder ander dictatoriaal land worden alle machtsmiddelen misbruikt om critici de mond te snoeren. Louis Bontes krijgt geen visum voor Rusland, Henk Krol wordt door de fiscus belaagd en het plebs wordt door politie en justitie aangepakt 3.

Deze Graffiti-zaak gaat niet over #Fuck De Koning 4, die allang weer geseponeerd is. En deze gaat ook niet over "smaad en laster". Het gaat over "vernieling". En dat is klaarblijkelijk allemaal zo ernstig dat je daar zelfs je DNA en je video-camera voor moet afstaan. In ieder geval klagen de "verdachten" over een onrechtmatige behandeling.

Waar geen (kamer)vragen over zijn is wat de schoonmaakkosten van het huis van Demmink waren. Wie het heeft betaald is wel duidelijk. In opdracht van Ivo Opstelten 5. Ook deze kosten horen bij de Demmink subsidies 6. En ook daarover liegt de Minister.


Smaad zaak
En dan was er 's-middags de zaak bij de rechtbank Lelystad. Het ANP vond dit wereldnieuws en het werd gretig gecopy-paste door MSM-vazallen als de Telegraaf 7 en NU.nl 8.

De officier van justitie Midden-Nederland heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden geëist èn het verzoek het vonnis te publiceren. 9

Opmerkelijk om meerdere verschillende redenenen. "Officier". U kent ze wel uit het leger. De uitvoerders van Befehlen. Anoniem ook. De officier. Verschuilend. Als je naam, zoals officier Karremans bekend wordt loop je namelijk het risico zèlf strafrechtelijk vervolgd te worden. En dat willen ze niet. Dat is dus overtreding nummer 1 van de wet: het kenbaarheidsvereiste.

Dan de hoogte van de eis: 10 maanden onvoorwaardelijk. Absurd. Net als de twee jaar die de waxinelichtjes protester Erwin Lensink heeft moeten ondergaan. Buiten proporties. Overtreding nummer 2 van de wet: geen enkele redelijkheid, billijkheid en proportionaliteit.

Vervolgens hebben we de ernstige belediging aan de Nederlandse burger. Frans Timmermans die opkomt voor de mensenrechten van de Russische Pussy Riot, maar zijn eigen Nederlandse Staatsburgers (o.a. Lensink en Kat) laat stikken. Koenders die vervolgens een "goed en open gesprek" heeft. Ik heb me nog nooit zo beledigd gevoeld en heb Buza dat per tweet ook laten weten 10.

En de criminele activiteiten van Frans T. zijn nog steeds onderwerp van onderzoek 11.

Het verzoek het vonnis te publiceren 12. Ook al zo vreemd. De burger heeft het recht om achterkamertjesbesluiten te weigeren. Maar onze overheid wil al haar handelingen zo veel mogelijk verbergen. Fred T. betaalde zwijggeld (van onze belastingcenten) 13, rechtszaken worden opzettelijk gefrustreerd en vertraagd, en WOB-verzoeken worden bij voorkeur verboden 14. Alles wordt uit de kast gehaald om geen verantwoording af te leggen en de doofpot dicht te houden. Overtreding nummer 4 van de wet.

Alle uitspraken moeten in het openbaar worden gedaan. Een controlemogelijkheid is wettelijk verplicht. Waarom de offcier desondanks uitdrukkelijk verzoekt om de uitspraak te publiceren kan het HHC wel verklaren: menig uitspraak wordt verdonkermaand.

Het Openbaar Ministerie houdt zich bezig met politiek en demagogiek. Zij hebben "korte lijntjes" naar bepaalde journalisten en souffleren wat ze in de krant willen laten zien 15, zoals Vili Ros terecht opmerkt 16. Nimmer is dat zo openlijk op de website van het OM geplaatst: Het OM wil op een sneaky wijze zelf aan smaad grenzende publicaties doen. Overtreding nummer 7 van de wet.


Smaad
Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

In artikelen 261 WvSr 17 is het smaad(schrift) geregeld. Lid 2 bepaalt dat de straf ten hoogste 12 maanden kan zijn. Een eis van 10 maanden is dan erg hoog. Maar lid 3 geeft uitsluitingsgronden: Het vereiste van algemeen belang 18. In de overtuiging van Micha Kat is van dat laatste sprake 19.

En dan is er nog de "discretionaire bevoegdheid". Dat zijn mooie woorden voor (verboden) willekeur. De OvJ mag zelf bepalen of hij iemand wil vervolgen. Tenzij, het natuurlijk in opdracht is van zijn (hogere) bazen. En soms vervolgt hij niet. Bijv. als de publieke opinie tegen is, zoals bij #fuckdekoning.

Of als het over de incest van de Koninklijke familie gaat. Gabriel Meijers, de advocaat van de Edwin Roy van Zuydewijn zegt daarover: 20

"Rechters, getuigen en advocaten zijn ingeschakeld en gehoord om De Roy van Zuydewijn te beperken in zijn uitingsvrijheid. Het is erg zorgwekkend hoe met ons belastinggeld wordt omgegaan. Honderdduizenden belasting euro's zijn besteed aan beide rechtszaken."

In dit geval besloot de OvJ om (alweer) niet tot vervolging over te gaan. En over het omgekeerde (de valse beschuldigingen van fraude, dus smaad) hoor je niets. Edwin is vrijgesproken 21. Maar zijn de verdachte Bouwfonds en Philips Pensioenfonds vervolgens vervolgd? Ik denk dat een van de aandeelhouders dat niet nodig vond...

Smaad is een klachtdelict. De benadeelde moet zelf aangifte doen. En daarbij gaat het om de aanranding van de goede naam of eer. Van de persoon. In het geval van de hoofdredacteur van de NOS gaat het dus niet om de persoon Marcel Gelauf 22, maar om de functie: de staatsnieuwsverkondiger. Op die functionaris heeft het HHC, maar ook anderen wel de nodige opmerkingen. In feite geeft Gelauf zelf aan 19 waarom hij géén beklag had moeten doen:

"Wij moeten ons publiek wel weten te bereiken. Voor veel onderwerpen geldt dat ze pas echt overkomen als je ze kunt vertalen in wat de concrete betekenis ervan is voor mensen.".

UITSPRAAK: dinsdag 30 juni 2015.
author: Ton   |   published: 19.06.2015   |   updated: 19.06.2015   |   comments: allowed

??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014