Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Justitie besmeurd
jaarbetreft onderwerpreferenties
1980Rechter Stolk Maakt zich schuldig aan pedofilie.
1987De Turkije connectieOnderzoek naar de internationale Handel in Wapens. 1 2
1992IRT-affaire Onderzoek naar de internationale Handel in Drugs. 3
1995HIK-team Rotterdam Onderzoek naar de internationale Handel in Kinderen. 4
1998De Rolodex-affaire Jeugd en Zedenzaken Amsterdam begint een onderzoek. 5
2002AIVD Start een onderzoek naar Demmink.
2003Anne Frank plantsoenIncident gepubliceerd in Panorama/Gay-krant. 6
2004Rechter Westenberg Het boek Topadvocatuur van Micha Kat. 7
2010Micha Kat Het boek De Demmink doofpot en een graffiti waarschuwing. 8
2014De Roestige Spijker Getuigenverhoren onder ede vinden plaats.


Curriculum Vitae Publicum

mr. Joris Demmink

JAAR - Functie
1977 - Directeur Wetgeving en Publiekrecht bij het Ministerie van Defensie.
1982 - Eerste klacht over JD. Door: Harrie Dijkman. Bij: Tjeerd Postma.
1983 - Directeur Directie Politie bij het Ministerie van Justitie.
1990 - DG (Directeur-Generaal) Rechtspleging bij Min V&J.
1993 - DG Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken.
1995 - Tweede klacht over JD. Door: Hans Bakker. Bij: Tjeerd Postma.
1995 - Eerste incident. Door: Slachtoffer. In: Turkije.
1996 - Tweede incident. Door: Slachtoffer. In: Turkije.
2000 - Derde klacht over JD. Door: Rob Mostert. Bij: Hans Bakker.
2002 - SG (Secretaris-Generaal) bij Min V&J.
2012 - Gaat met pensioen.
2013 - Treedt toe tot de Helsinki Commissie.


mr. Hans Holthuis

JAAR - Functie
1972 - Jurist Ministerie van Defensie
1975 - RAIO Den Haag
1979 - Officier van Justitie Den Haag
1985 - Drugs en fraude vervolgingsbeleid
1988 - SSR Studiecentrum Rechtspleging
1991 - Officier van Justitie Zutphen
1995 - Hoofd landelijk parket OM, CIE-officier Rijksrecherche
1999 - CV gat
2001 - Griffier Joegoslavië tribunaal
2009 - Rechter gerechtshof Amsterdam

mr. Jan Wolter Wabeke

JAAR - Functie
1976 - RIO opleiding
1982 - Officier van Justitie Breda
1988 - Officier van Justitie Rotterdam
1992 - Advocaat Generaal Den Haag
1994 - Hoofd officier Breda
2001 - diverse ombudsman functies
2010 - rechter Den Haag

mr. Henk Wooldrik

JAAR - Functie
1974 - Officier van Justitie Amsterdam/Haarlem
1984 - persofficier Amsterdam
1995 - Ministerie van Justitie Directie staats- en strafrecht, afdeling politiezaken
1996 - Hoofdoffcier van Justitie
2005 - Rechter gerechtshof Amsterdam
jaarincidentArthur Docters
van Leeuwen
Joris DemminkHans HolthuisJan Wolter
Wabeke
Henk Wooldrik
1972   inspecteur Min. Financiën   jurist Min. Def.    
1973  
1974   Ovj Amsterdam
1975   RAIO Den haag
1976   RIO opleiding
1977   DG Min. Def.
1978    
1979     OvJ Den Haag
1980   plv. DG politie Defensie
1981  
1982 Affaire Claus
Decembermoorden
plv. DG Openbare Orde en Veiligheid plv. DG Politie
 1e klacht 
OvJ Breda
1983   DG Politie OvJ Haarlem
1984  
1985   Internationaal Drugsbeleid
1986  
1987  
1988   SSR Zutphen OvJ Rotterdam
1989   Hoofd BVD DG Rechtspleging
1990  
1991   HOvJ Zutphen
1992 IRT-affaire
Kismetin-affaire
AG Den Haag
1993 HIK-team DG Internationale Aangelegenheden

 1e incident
 2e klacht
 2e incident
DG Politie
1994   HOvJ Breda
1995 Baybaşin
Val van Srebrenica
fotorolletje verdwijnt
HOvJ Landelijk Parket
1996   voorzitter College PG HOvJ Zutphen
1997  
1998 * * * ROLODEX AFFAIRE * * *
1998 René Lancee Bestuursvoorzitter AFM 3e klacht 
     
1999 Marianne Vaatstra
2000  
2001   Griffier Joegoslavië tribunaal Ombudsman Financiële markten
2002Introductie Euro SG Min. Jus.

 3e incident
2003Anne Frank
plantsoen
2004 Westenberg
2005   Rechter Amsterdam
2006  
2007  
2008   Holland
Financial Centre
2009   Rechter Amsterdam
2010 Demmink Doofpot   rechter Den Haag
2011   Oil invest
2012    
2013   Helsinki commissie
2014 Roestige Spijker
2015  Curriculum Vitae Obscura
Behalve bovengenoemde bij justitie werkzame personen stonden er in de Rolodex ook nog twee politie rechercheurs van de CID (Criminele Inlichtingen Dienst), te weten:
• CID-rechercheur Walter Stevens, mogelijk thans woonachtig in Frankrijk.
• CID-rechercheur Rien Blokker, neef van Wally Schmitz

In het bovenstaande schema zijn alleen de vier verdachte (hoofd)medewerkers van Justitie geplaatst, alsmede het destijds acterend hoofd van de BVD, Docters van Leeuwen. In dit schema is duidelijk te zien hoe op het gebied van justitie, defensie en financiën de top-posities werden ingenomen door deze heren. En stuivertje gewisseld. Opvallend is hoe deze verdachten de sleutelposities (opsporing, vervolging) bij zichzelf hielden. De beste garantie om ongestraft ermee weg te kunnen komen.


In 1996, toen de affaire Baybaşin speelde 9, kon Minister Winnie Sorgdrager nauwelijks het hoofd boven water houden. Wat later moest ze de Kamer uitleg geven waarom de Rotterdamse recherche 20.000 kilo softdrugs had doorgelaten, de gouden handdruk van Van Randwijck was uitgedeeld, de Securitel affaire, en waarom Hans van Mierlo de Surinaamse ex-legerleider/drugshandelaar Desi Bouterse niet had laten oppakken 10.

De Rolodex affaire wordt angstig buiten beeld gehouden maar ze komt vervolgens wel in 1998 in aanvaring met oud hoofd BVD Docters van Leeuwen bij "de opstand der PG's" over de zaak van de PG Dato Steenhuis. U weet wel: "Ik reed niet te hard, dat was de chauffeur van mijn dienstauto die met mijn vrouw ging shoppen in de grote stad." Het resultaat? Oorlog tussen het wetgevende Ministerie van Justitie en het uitvoerende Openbaar Ministerie.


mr. Joris Demmink
De carrière van Joris Demmink is in de publiciteit aardig uitgekauwd. Op dit moment zit hij midden in het Helsinki Syndroom 11, strafrechtelijke onderzoeken en civiele dagvaardingen 12. Maar hij was wel één van de verdachten die, na manipulatie vanuit het Ministerie, van de lijst was verdwenen. Niet dat hij geen verdachte was. Er was namelijk wèl een onderzoek naar hem gestart. Dat is bij de Utrechtse Rechtbank in rechte vastgesteld, ook al heeft minister Ivo Opstelten daarover gelogen.


mr. Hans Holthuis
Hans Holthuis was één van de andere verdachten. Als OvJ was zijn focus de georganiseerde misdaad. In 1995 was hij hoofd van het landelijk parket OM en CIE-officier Rijksrecherche. Kortom plaats om kennis te nemen van onderzoeken naar top-criminelen. En ze te beïnvloeden met behulp van zijn broer die DG zou zijn op het ministerie. Na het Rolodex-onderzoek ontstaat er dan ook een CV-gat. Waarom hij bij justitie wordt gedésavoueerd om vervolgens geheel van het Nederlandse tonneel te verdwijnen en griffier te worden bij het Joegoslavië tribunaal, daar kan men wel naar raden. Totdat de storm is geluwd.

In 2009 kwam hij terug als Raadsheer gerechtshof Amsterdam. En deed uitspraken in strafzaken 13. Vanaf 2012 zou hij raadsheer-plaatsvervanger zijn. En alszodanig deed hij in 2014 nog steeds uitspraken 14 ook al was hij herhaaldelijk niet in staat om het vonnis te ondertekenen.


mr. Henk Wooldrik
En dan hebben we nog iemand die, net als Demmink, ook niet op de 2e lijst voorkwam maar wel in beeld was. mr. Henk (H.P., er zijn er meer bij justitie) Wooldrik, destijds OvJ te Zutphen. Wooldrik is een naam die in Enschede (u weet wel de plaats van de studentenkamer van deskundoloog 19 Bassie van den Heuvel) veel voorkomt 20. Er is zelfs een kindercentrum dat Wooldrik heet 21. En daar werkt weer een Van den Heuvel 22. Ze zal toch niet de zus van Bassie zijn? Een nieuw complottheorie is geboren en het HHC heeft nog heel wat uit te zoeken.

Henk is de zoon van BVD-er Wooldrik 23 en was binnen de IRT-affaire 24 verantwoordelijk voor de "regeling tip-, toon- en voorkoopgelden" (lees: omkoopgelden, hetgene waarover Opstelten en Teeven struikelden 25).

Henk zou aanwezig zijn geweest bij het "Schalken-diner" en, als potentieel chantabel persoon en omkoop-expert, (mede)verantwoordelijk zijn voor de beschikking aan het OM om Geert Wilders te vervolgen. 26.

Omdat de mensen "graag stevige rechters willen" 27 werd hij in 2005 zelf maar rechter voor het Hof Amsterdam. Voor een afvloei-baantje bij Shell of een Bank kwam hij niet in aanmerking, hoewel hij wel financieel specialist was. Net als in de bajes hebben ze bij de banken ook een erecode. Pedo's moeten we niet. Inmiddels is ook hij afgevloeid. Van een eventuele gouden handdruk of andersoortig geef-geen-tips geld is niets bekend.


mr. Jan-Wolter Wabeke
De OvJ van Breda, die verantwoordelijk 15 was voor het uitvoeren van de opdracht tot arrestatie van Baybaşin, is Jan-Wolter Wabeke, HOvJ (hoofd officier van justitie) te Breda, het arrondisement waaronder grensovergang Hazeldonk valt.

We zagen deze Eindhovenaar al eerder voorbij komen. Parlementariër Henk Krol getuigde onder ede 16 dat hij een foto heeft waarop hijzelf en Demmink staan tijdens een etentje thuis bij Wabeke en zijn partner Jan Swinkels (tevens fotograaf van de Gay-krant). Het HHC heeft deze foto bij Henk opgevraagd.

Uit de verklaring bleek tevens dat deze Wabeke een kinderporno film in zijn bezit had met daarin een hoofdrol weggelegd voor het Praagse vriendje van Demmink Libor Čtvrtlík. Het bezit daarvan was al voldoende om Wabeke te arresteren en op non-actief te zetten.

Op halfslachtige wijze gebeurde dat ook. Hij verdween bij justitie en werd Ombudsman Financiële markten en mocht daarmee op geheel onafhankelijke wijze de werkzaamheden van Docters van Leeuwen controleren. En die van Zalm die ons de EURO in de maag splitste. En natuurlijk de plof-van de banken-bubbel. Zijn "controle" heeft miljoenen huishoudens miljarden gekost.

Je zou denken dat daarmee zijn juridische carrière over zou zijn. Maar nee hoor. In maart 2014, zo begrijpt uw HHC-verslaggever, weet De Rechtspraak van de prins geen kwaad 17. "Het enkele feit dat over een lid van de rechterlijke macht een negatieve uitlating in de publiciteit komt, kan geen aanleiding zijn om zijn positie ter discussie te stellen.   [...]   Het bestuur ziet in de hem bekende omstandigheden van dit geval geen enkel aanknopingspunt voor enige maatregel tegen betrokkene."

Kijk, en daar gaat De Rechtspraak nu (alweer) de mist in. Ze moeten zich op feiten baseren, niet op hun eigen (gebrekkige) algemene ontwikkeling en kennis. Men had betrokkenen kunnen vragen. Men had het Ministerie kunnen vragen. Men had het HHC kunnen vragen. Want één ding is zeker: betrokkene sujet was subject van onderzoek.

Op 26.05.1999 heeft het College van Procureurs-Generaal een "zeer vertrouwelijke" vergadering gehouden. (Notulen zijn geheim.) Maar dat kon niet verhinderen dat via een WOB-verzoek 17 in 2013 boven water kwam dat Herman Bolhaar bevestigde 18 dat twee hoofdofficieren (bedoeld worden Holthuis en Wooldrik, red.) klant waren bij de kinderpooier van Maasdam.

Indirect bevestigde Bolhaar dat gebruik van (volwassen) homofiele diensten niet strafbaar is. Immers "niet goed kon worden vastgesteld" hoe oud (of liever hoe jong) deze jongetjes waren. De getuigenverklaring van Bart dat hij 14 (zegge: VEERTIEN !) was telt blijkbaar niet.

Toch schreef de PG dat "de leidinggevenden van 'J3' en 'J4' op de hoogte moesten worden gesteld van de bevindingen van het onderzoek". De twee J's (lees: Joris en Jan-Wolter) hadden blijkbaar dingen gedaan die als "in strijd met de goede zeden" kunnen worden beschouwd (lees: een chantabele positie opleveren). Althans voldoende om dat door te klikken aan hun baas en te laten toevoegen aan het risicoprofiel van de BVD/AIVD. En wie is de (politieke) baas van de hoogste (ambtelijke) baas? De minister? De minister-president? De Koningin?

Feit is dat vast ligt dat de eindverantwoordelijke in 1998 op de hoogte was, dat in 2013 reeds schriftelijk is bevestigd, en dat daarmee De Rechtspraak in 2014 het had kunnen weten en behoorde te weten. Maar in plaats van te onderzoeken kwam er een wit-was persbericht. Zeer schadelijk voor het vertrouwen in De Rechtspraak. Alleen al in het belang van recht zouden Wabeke en Holthuis direct op non-actief moeten worden gezet (of wellicht zelfs in voorarrest, zoals bij "gewone" burgers altijd wèl gebeurd) totdat dit tot op de bodem is uitgezocht. Inclusief de door hen gegeven vonissen. Immers, zijn die wel onafhankelijk gedaan?


Overige besmeuringen en graffiti
En dan hebben we het nog niet gehad over een aantal andere besmeurde rechters. Bijvoorbeeld Cornelis Stolk, beter bekend als de pedofiele rechter, die stilletjes het veld moest ruimen vanwege corruptie. De viespeuk liet zich betalen in natura 28.

Of die van Hans Westenberg 29, beter bekend als de liegende rechter, die eveneens het veld moest ruimen. De tonnen aan advocaatkosten ten behoeve van Westenberg worden, net als bij Demmink, betaald door de belastingbetaler. Hij zit nog steeds in een juridisch geschil zit met Micha Kat en is nu door de rechter gedwongen zijn bewijsmateriaal te overhandigen 30.

En wat te denken van de ontboezemingen van Wicher Wedzinga, beter bekend als de beukende rechter 31. Zijn schriftelijke verklaring (zie e-mail links) doet een boekje open over Ed Nijpels in een purperen jurkje, en de schijnheilig vrome schuinsmarcheerders / ex-Ministers Donner en Hirsch Ballin die gebruik zouden hebben gemaakt van de diensten van een transsexueel in Breda. Lekkere bedoeling daar bij Justitie. Nou snap ik ook waarom er tijdens de regering Mark-II miljoenen worden gepompt in de promotie van gay-parades.

Moet het Ministerie van "veiligheid en justitie" niet worden omgenoemd tot Ministerie van "vrij-veilig en jurkjes"? Dan kan onze JD weer, heel belangrijk, een nieuw "Steering Committee Logo" voor het ministerie van justitie ontwerpen en samen met nog 200 ambtenaren een symposiumpje houden in Sociëteit de Witte 32.

Allemaal afleiding met logo's en stasi-vervolgingen van graffiti aandachtvragers. Alsof de burger niet doorheeft wat voor stront er onder de deksel van de "bij koninklijkle beschikking Hofleverancier" beerput zit.
author: Ton   |   published: 22.09.2015   |   updated: 22.09.2015   |   comments: allowed

29.10.2015
Bart van Well vs. Nederland
Getuigenverhoor
Gerechtshof Amsterdam
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014