Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Inleiding smaadzaken
Smaadschrift is strafbaar. In Nederland krachtens artikel 261 WvSr 1. In Turkije gaat het nog veel verder. Op dit moment worden daar een kleine 2.000 journalisten vervolgd, sommigen met een vooruitzicht op levenslang wegens "spionage". Men mag namelijk geen nieuws publiceren over het feit dat de Turkse regering van twee walletjes eet. Van het NAVO lidmaatschap profiteert en tegelijkertijd Islamitische Staat ondersteunt. En het kan naar Turks recht zelfs zo zijn dat een Nederlandse journalist schrijvende in Nederland daarvoor in Turkije vervolgd kan worden. Het Europese mensenrechtenhof (ECHR) of grondwetten en Constitutioneel Hof geven daartegen geen enkele bescherming. De Turkse president Erdoğan lapt ze aan zijn laars.


"I Neither Obey Nor Respect Constitutional Court's Ruling" 2


Wanneer iets smaad is (een overheid die een journalist een spion noemt, of een journalist die een overheid een spion noemt) is "in the eye of the beholder". Culturele perceptie, eerwraak, narcisme, gebrek aan (externe) correctie, kunnen daarbij de balans onverwacht de andere kant op laten slaan. In ieder geval is naar Nederlandse maatstaven een "publiek belang" doorslaggevend. Maar niet in Turkije. Nu snapt u ook waarom de laffe Volkskrant geen naam van de auteur onder bovenstaande publicatie zet 3. Van "de redactie" en dan dubbel op. Bron: niet wij, maar het AP-Reuters.

Vandaar dat ook dit HHC artikel vandaag door een "anonieme bron" is geschreven. Want ook van de Nederlandse overheid hoef je geen steun te verwachten. Integendeel!


Nederland collaboreert met mensenrechtschendende staten

en schendt ook zelf mensenrechten en grondwetten.


Alleen leest u daarover niets terug in de MSM. Bijvoorbeeld de HHC-redacteur, Ton Hofstede, die opkomt voor de mensenrechtenschendingen van de politieke gevangene Hüseyin Baybaşin en daarover heeft gepubliceerd. Hem wordt door Turkije verweten propaganda voor de PKK te maken. En daarom mag hij al jaren zijn in Turkije ontvoerde en mishandelde dochter niet zien, noch bij zijn tientallen eigen (vervalste) strafzaken aanwezig zijn. De corrupte Nederlandse overheid, het laffe parlement en de valsheid in geschrifte plegende ombudsman zijn niet te vertrouwen. Liever wordt er smaadschrift gepleegd en gelogen dan dat er (alsnog) recht wordt gedaan.


De hoorzitting
Met het hierboven staande is eigenlijk de essentie van de rechtszaak van gisteren weergegeven. De details zijn anders, maar de pogingen tot afdekken -met overheidsmiddelen- van door de overheid/overheden gepleegde misdaden ten koste van onschuldige burgers is waar de zaak gisteren over ging.

In mei 2015, een periode waarin de ex-advocaat van Baybaşin Wladimiroff de rechtszaak verloor, waarin een collectief van oud-gevangenis/justitie directeuren aangifte deed tegen ex-minister Ivo O., waarin duidelijk werd dat de Nederlandse Hoge Raad de Koerd Baybaşin in 1995 ten onrechte naar Turkijke wilde sturen om daar verder te laten martelen, waarin bekend werd dat meer dan een miljoen euro is betaald aan een nitwit u-vraagt-wij-leveren deskundoloog Bas van der H., en prof.dr. Ton Derksen de opzettelijke manipulaties binnen justitie aantoonde, kwam er een letterlijk duveltje uit een deus ex machina doosje bij de NOS 4, gelijk Demmink's chauffeur in april 2014 5.

Hüseyin Baybaşin

pleitnota
Dat gegeven alleen al moest tot alertheid leiden, zoals dat destijds bij het HHC het geval was. Maar niet bij de NOS. Welnee. Blij met een "scoop" wilde de journalist "scoren" (over de ruggen van onschuldige slachtoffers). Hoe dit precies gegaan is blijft tot op heden onduidelijk. De schrandere rechters, vriendelijk doch alert, stelden gerichte vragen. Maar daar kwam, ondanks doorvragen, slechts een vaag en afwijkend antwoord op. Gelijk Wouter Bos liet het geheugen deze journalist soms in de steek.

En dat laatste was vreemd, want hij kon zich nog wèl herinneren dat hij ooit in 2007 de naam Baybaşin gelezen had. Waar? Tijdens een vluchtige blik op de iPad™ van de chauvinistische criminele informant Mustafa B. (bayraktar = vaandeldrager, red.) Jawel, deze NOS-redacteur sprak en las zo goed Turks dat hij heel naïef Baybaş wel herkende en Bayrak niet.


Totstandkoming publicatie
Robert Bas

pleitnota
Leest u eerst onder punt 26 van bovenstaande pleitnota van Baybaşin. En kijk dan wat er (eigenlijk heel anders) ter zitting werd geantwoord door Robert B. aan de rechters. In de ochtend van 12 mei 2015 startte NOS-redacteur Robert Bas 6 zijn computer, las in zijn inbox dat er in Istanbul negen mensen waren opgepakt i.v.m. de moord op een hoofdverdachte in het Amsterdamse liquidatieproces, en moet toen gedacht hebben: "Hé, had ik niet ergens eerder gelezen dat er in Istanbul ook al eens iemand in een theetuin was doodgeschoten?" Ging dat toen niet over Baybaşin? Een zaak die deze juridisch verslaggever al langer volgde en daarvoor ook al op kantoor bij Adèle was geweest?
  1. Hij wist het niet zeker en Robert belde toen zijn informant Mustafa B. met wie hij die dag toch al een afspraak zou hebben. Deze informant was volgens de NOS zeer betrouwbaar want hij had al eerder Turkse politie-dossiers op zijn iPad™ gezien. 'Wanneer dan?', vroeg de rechter. Nou, in 2007-2008 was het antwoord. Robert B. vroeg aan deze Mustafa B. of er een connectie was met Baybaşin. De bron van de naamsvermelding in "de link" is daarmee de NOS-journalist Robert Bas en niet Mustafa B.

  2. Deze informant Mustafa B. wist te melden dat er ergens een 'vriend van de buurman' ofzoiets, een zekere Yavuztürk die eigenlijk Baybaşin heette en een achterneef was van eiser, in een of andere oude relatie stond met moordverdachte Naïf Aytek. Dat was "de tweede bron".

  3. Mustafa B. zou dat nog even checken en er vanmiddag op terug komen. En ja hoor, Mustafa meldde dat er een connectie was tussen Aytek en Yavuztürk. Dat was "de derde bevestiging".

  4. Dat was genoeg. Robert ging aan de slag en schreef zijn onderzoeksartikel van 122 woorden. Voor de zekerheid (zo lijkt het) wordt er uit de duim gezogen, heeft Robert daarna het stuk nogmaals voorgelegd aan een andere anonieme Nederlandse politie-informant met de vraag of dit artikel kon kloppen. En daar werd anoniem niet ontkennend op geantwoord dus was er een vierde bevestiging en een "derde bron".
En zo verscheen 's-avonds om 19:49u de gewraakte publicatie op internet 7. Uit de duim gezogen van één verslaggever die zijn dagelijkse quotum producties nog niet gehaald had. En die geen enkele ondertekende verklaring kon overleggen of een getuige had meegenomen naar de rechtszitting ter onderbouwing. Journalistiek broddelwerk waarvoor de eerste de beste complot-blogger zonder perskaart 8 zich zou schamen.
De consequenties
Al voor de ochtend half om was hadden de advocaten Kaaks en Van der Plas deze stukjesschrijver als ontbijt gegeten en verslonden met huid en haar. Drie anonieme bronnen uit één duim gezogen. Die zaak is reeds gewonnen. En anders toch zeker na blind-appèl.

Maar het meest indrukwekkende was toch wel de speech van Baybaşin. Het werd doodstil in de zaal. De enige man in de zaal met een stropdas en gepoetste schoenen begon uit te leggen wat dit "onbeduidende" smaadgevalletje met hem deed.

Uw HHC-verslaggever, die als tolk optrad, hield wijselijk zijn mond. Niets kon méér duidelijk maken dan dit emotionele betoog 9. Een vader die zijn kinderen niet heeft mogen zien opgroeien. Er niet mocht zijn om zijn kinderen te steunen. Wiens vermogen is ontnomen om hem rechtshulp te onthouden, en daarmee ook een goed bestaansminumum voor zijn gezin. Die een beroep deed op de NOS-journalist om zijn hart te laten spreken, boven de instructies van zijn advocaat om zijn leugens met nog meer leugens te verbloemen.Statement of mr. Hüseyin Baybaşin
at the public court hearing at Utrecht Holland of Thursday March 3rd 2016


The NOS news organisation is paid with public money. For telling the public the truth. And not for telling them lies, as they have done in this case. This is immoral and illegal. And because of this we are here today.

Right after their incorrect publishment about me I sent them a letter and requested correction of their wrong doing. Unfortunately they reacted with an irresponsible arrogance. If they would have reacted responsibly, we now would not have been here at this court.

As their policy, the Turkish State targeted all of the influential Kurdish individuals. In 1993 the Turkish State publicly announced that they were going to eliminate those Kurds, which were known to them, that were supporting the Kurdish Freedom Movement.

I am one of the names that were published, by the Prime-Minister at that time, listed on a so called death-list. The Turkish State murdered so many of us. I was attacked two times in Turkey and there were two murder attempts on me in Holland. The State of Turkey has been doing this for the past century. They are torturing, criminalising, murdering, assimilating and eliminating us by massacres.

Still, today, this Turkish fascist state is doing this to us. They are doing this to control our land and to steal our wealth. Let us be sure that their fascist dream will never become true. We will have an independent United States of Kurdistan. That is not going to take a long time.

Because the Turkish State could not kill me, they started to commit horrible crimes by creating a terrible image of me. They did so by using cheap dirty criminal individuals like this Mustafa B********, and this kind of news organisations like the NOS. They managed to create this false image of me. In this way they managed to keep me in the EBI for six years and in prison for twenty years, just based on fabricated cases and falsified evidence for these cases.

And now, all the truth is coming out. So the Turks break off the peace negotiations with us. And this is the reason for these new media attacks. To the Dutch State or the public interest there is no reason to victimize me or my family.

My children were forced to grow up without having a father around them. I have four beautiful kids. Two of them graduated from university in law and economics. And two of them are still studying. And I have to explain to them that what the NOS has published about their father is such a lie.

Also I have to find a way to explain to the victims of this family that the NOS publishment is not true. I have to tell them that they lost their loved ones, but that I am not a murderer. And I am not their enemy. Also I have to convince good people in this country, like doctor Hofstede, that I am not involved in those horrible murder cases. That the NOS is lying.

My dear lawyer must find the right way to tell all of the prosecutors and judges, involved with my revision case, that they must not believe the NOS news. They just have to look at the facts. Well, they never did before. Why would they do now?

I am twenty years in prison now, based on a falsified image created by the fascist Turkish State. And I have to ask myself for every moment in a prison cell: Why do they do this? What is the reason?

We all know what the interest of the Turkish State and their criminal elements is to target me. I do understand why the Turkish government is doing this. I do not approve but I do understand. But I do not understand why the NOS is doing this. How do they benefit from such kind of lies? What is your interest mr. NOS?

And now the NOS even has the nerve to tell the court that there is no damage for Baybasin! I am lying awake every night over these false allegations. I have to ask doctors every week to find out how to sleep. And there is no damage for Baybasin?

I know there are still honest and honourable "amptenaars" (ambtenaren, civil servants, red.). So be honest. It will be good for your organisation to tell the court the truth. And I ask mr. NOS to be honest. Do not decorate your lies with more lies, like I see you doing now. You will feel good if you tell the truth.

My request to the court, with respect, is to rule accordingly my councillor's submitted request to the court.


Het was doodstil.

Een enkeling pinkte een traan weg. Marcel Haenen van het NRC twitterde "keurige man" 10. En dat is wat iedereen, ook de rechters en de (slechts) twee bewakende agenten in de zaal zagen. Een man die respect afdwingt door zijn correcte houding, zijn integer handelen, en zijn martelaarschap. De gedaagde partij (Robert B.) kreeg nu de kans om aan de oproep van Hüseyin te voldoen, maar verslikte zich in schaamte. Hij had niets toe te voegen. De zitting werd gesloten en op 20 April zal het college uitspraak doen.

Baybaşin mocht de zaal verlaten alsof hij de president van de Koerdische Republiek was. Het gangpad leek haast een erehaag. Bezoekers mochten hem handen schudden. De politie begeleidde hem respectvol naar buiten. Wat een verschil met de eerste keer, toen hij nog als een zware crimineel werd behandeld. Iedereen, heeft door dat dit onrecht zo niet langer kan. Ook de politie. Nu de politici nog!

jaren   -  
dagen 
uren 
seconden 

author: Redactie   |   published: 05.03.2016   |   updated: 05.04.2016   |   comments: allowed

??.03.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
18.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
19.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
20.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
20.04.2016
Uitspraak smaadzaak NOS
Rechtbank Utrecht
 
21.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
22.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
lente 2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM