Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Aanleiding
Pas eind 2012 is het HHC begonnen met research naar duistere praktijken binnen de Nederlandse overheid. En dan met name bij justitie en buitenlandse zaken in relatie tot Turkije. Waarom? Omdat uit een privé zaak bleek dat de Nederlandse Hoge Raad en types als Frans Timmermans (ex-minister BuZa) en oud-rechters als Reinier van Zutphen (thans Ombudsman) niet alleen volstrekt onbetrouwbaar zijn doch zelfs wederrechtelijk handelen. Dat paste niet in het vertrouwde beeld van onze democratische rechtstaat. Wat als "hoogste goed" werd beschouwd bleek gewoon zwaar bedonderen.

Vanuit deze research kwamen er al snel zaken van 25 jaar geleden uit de beerput bovendrijven, die anno 2016 nog steeds bepalend zijn voor de corruptie binnen de overheid: de IRT-affaire, het HIK-team, de Rolodex en de Apollo (Zandvoortfiles). En wie Apollo zegt, zegt Manuel Schadwald 1 en Marcel Vervloesem. Eenmaal aan deze research begonnen deed zich al snel een nieuw geval van bedonderen voor. De "werkgroep Morkhoven".

In 2013 werd deze groep al door het HHC afgeschreven, omdat Marcel bedonderde met zijn verklaringen over Koningin Beatrix. Dat bleek achteraf grote onzin, leugens en bedrog. Conclusie: die lui negeren. Maar doordat zij zich recentelijk opnieuw opdringen aan strijdsters als Adèle van der Plas en Yvonne Keuls en daarmee bij kunnen dragen aan verdere zaakbeschadiging, kwam dit kliekje recentelijk opnieuw onder de aandacht van het HHC.

De gretige blikken waarmee Marcel en Jan op de foto wilden met deze Ladies of Accountablility and Truth is verdacht. Kent u één foto waarop Adèle met de arm geslagen om HHC-journalist Ton staat? Die is er niet. Geen enkele reden voor, terwijl wij toch regelmatig contact hebben. Waarom wil Marcel dan wel de illusie wekken (letterlijk) aan de zijde van Adèle te staan? En staat hij daar wel? Wie zit er achter deze "werkgroep", wat beoogt die en hoe zit dat in elkaar? Het HHC zoekt dat voor u uit.


Kindermisbruik in België
In 2008 kwam de film In (f*cking) Bruges uit 2. Colin Farell vertelt daarin wat hij allemaal weet van het land van zijn vriendin: "België is beroemd om maar twee dingen: chocolade en pedo's. Eigenlijk alleen om pedo's. Want de chocolade gebruiken de Belgen alleen maar om de kinderen te lokken." En dat vat het aardig samen. En dat was dan nog van vóór de tijd van Jimmy Saville en de ontdekking van het Westminster-VIP pedofielen netwerk 3.

1990
In 1990 kwam Alfred P., de toenmalig woordvoerder van de werkgroep Morkhoven, in opspraak wegens zedendelicten met minderjarigen.

1991
In 1991 speelde het "Temse" schandaal. Temse, is net als "Morkhoven" -de woonwijk van Marcel Vervloesem-, een wijk in de buurt van Antwerpen. In die wijk zou er iemand met kinderporno foto's uit Portugal/Madeira en Utrecht zijn.

Marcel kwam daarmee in aanraking en sindsdien heeft hij zichzelf benoemd tot kinderporno-expert. De wijze waarop hij aan dat materiaal kwam staat ter discussie. Volgens de Belgische krant De Morgen zou Marcel een ordinaire afperser van pedo's zijn en is daarvoor ook veroordeeld 4. We komen daar verderop op terug.

1996
Op 13.08.1996 werd Marc Dutroux (opnieuw) gearresteerd 5 waarbij twee van de zes verdwenen kinderen, Sabine en Laetitia, werden bevrijd en het monster overleefden. Marc was eerder in 1985, op 32 jarige leeftijd, gearresteerd en in 1989 tot 13 jaar gevangenis veroordeeld wegens de verkrachting van vijf minderjarige meisjes. In 1992 werd hij reeds, na amper 3 jaar effectief te hebben gezeten, vervroegd vrijgelaten. Zo kon hij met zijn criminele organisatie opnieuw slachtoffers maken. Het Belgische kamerlid Renaat Landuyt vermoedde een complot en ook het bekende Nederlandse complotter-dagblad Trouw 6 en Zembla 7 besteedden hier de nodige aandacht aan.


Kindermisbruik in Nederland
1995
De verdwijning van Manuel Schadwald
Onder de ogen van het HIK-team (Handel in Kinderen) verdween deze Berlijnse jongen ergens in de Bermudadriehoek Rotterdam-Amsterdam-IJsselmeer 8. Recentelijk is door Koen Voskuil nog een overzicht van de bekende feiten gepubliceerd 9.

1996
Rituele kindermoord
Na de bekendmaking van de Belgische Dutroux-moorden werd dit (zeer beperkt) ook in de Nederlandse media vermeld 10. Daarmee is de eerste onderzoeksvraag van De-Bart-van-Well-verhoren reeds beantwoord. Ja, het was bij de overheid bekend.

1998
Zandvoort/Apollo zaak
Een zaak die zich afspeelde in het appartement van KPMG-vennoot Leo van Gasselt en zijn partner Gerrie Ulrich. In dit appartement werd het BBS (bulletin board systeem) Apollo gerund, alwaar kinderporno kon worden gedownload. Marcel ging naar dat appartement toe en vanaf dat moment zijn er meerdere lezingen van wat er gebeurde.

Marcel zelf zegt, op video vastgelegd, dat hij naar het appartement aan het Favaugeplein te Zandvoort ging (hoe hij aan dat adres kwam en waarom is onduidelijk) en zou gezegd hebben "Wat is dit hier? Daar moet de politie van verwittigd worden." En toen zou hij spontaan de CD-roms hebben meegekregen.

Een andere lezing is dat hij zelf contact zocht met pedo's door zichzelf, poserend als een tienerjongen, aan te bieden in de milieus van pedofielen 11 om deze lui vervolgens af te persen. Op deze wijze zou hij aan de CD's zijn gekomen.

Maar... alles was versleuteld en de werkgroep zou nog steeds "internationaal" bezig zijn deze "sleutels te kraken". Complete onzin (het dossier Zandvoort is namelijk door het HHC ingezien 12). Het afpers scenario is daarmee waarschijnlijk geworden.

2000
Inmiddels geleerd hebbende van het niet arresteren in 1995 in Rotterdam en in 1998 in Zandvoort, werd in het jaar 2000 wèl een man gearresteerd door de Strandpolitie Zandvoort. Deze vreemde gestriemde man zat, in het openbaar, kinderen te filmen 13. En daar waren de ouders niet van gediend. Er werd ingegrepen.

2010
Baby's eten
De overheid probeert stelselmatig het beeld op te dringen dat het om individuen gaat. En daar hebben ze geen grip op, want dat kunnen ze niet voorzien. Maar zo zit de wereld van de kinderporno (en iedere andere handel) niet in elkaar. Ook deze afzetmarkt heeft internet, en daarmee de globaliseringsoogmerken, als distributie kanaal. De linken lopen internationaal. Foto's uit 't Hofnarretje met een Nijntje beer worden in Amerika aangetroffen en leiden tot het oprollen van één van de netwerken 14.
pedo-
berenEn het gaat nog een stapje verder dan "gewoon" sexueel misbruik. Kan dat? Ja, ze willen de baby's ook nog eten 15. Alsof het over het eten van kikkerbilletjes gaat worden er recepten uitgewisseld: "Yes, his thighs and butt cheeks would be fantastic for Easter" Zo ziek zit deze pedo-wereld in elkaar 16. En daarmee is Micha Kat aanzienlijk meer geloofwaardig dan onze liegende ministers die alles ontkennen of het zich niet meer kunnen herinneren. Dit soort perversiteiten en parafilieën gebeurt echt.


Werkgroep Morkhoven
In het Dossier Van De Schande/Le Fichier de la Honte - De Zandvoort-zaak/Dossier Dutroux-bis 17 komt Marcel over als een serieuze jager. In het begin, onbekend met deze materie, leek deze groep de beste bedoelingen te hebben. Maar wanneer je wat genuanceerder gaat opletten en inmiddels de dossiers zelf kent, dan blijkt steeds meer van een hoop gedraai om de brei heen. Wat algemene kreten die op internet staan. Geen (nieuwe) feiten of details. Twintig jaar oud nieuws tot in de treuren herhaald als een oude sit-com, alleen niet om te lachen.

En dan zien we Marcel op 25.04.2016 ineens weer gretig op de camera opduiken: deel 1 18 en deel 2 19. Marcel verklaart (09:50m): "De videobanden van de zandvoortzaak zijn nooit gedeeld geweest. Wij vonden het niet goed om dat materiaal naar buiten te brengen. Want dat materiaal vergt onderzoek."

Deze woorden komen uit de mond van diezelfde Marcel die twee jaar eerder (08.03.2014) zegt: "We weten wel dat we het materiaal hebben overgedragen aan Beatrix. En dat daar een brief is teruggekomen van het Koningshuis in Nederland. Dat zit in ons archief." (29m:05s) 20. Uiteraard heeft het HHC navraag gedaan en alleen maar smoezen ontvangen. Geen PTT-ontvangstbewijs.

En dan komen er (naast de voortdurende uitwisseling van een 'blik van verstandhouding' met Jan) meer uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen:
14:35 En de boot was van een hoofddirecteur van de KPMG
14:50 Als ze de banden te pakken krijgen verdwijnt het.
15:00 Niemand die gaat zeggen: dat is Demmink. Oh, maar dat is Claus.
15:20 Een tweede videoband waarop de advocaat van Claus te zien is met Ulrich
15:25 Een derde videoband is een sexueel contact tussen Salomonson en de man van de zandvoortzaak

Opnieuw heeft het HHC, tevens aan de hand van het Apollo-dossier wat (compleet met adressen, handtekeningen, etc.) in het bezit is van de HHC-onderzoeksgroep, navraag gedaan. Tot zelfs ver in het buitenland. En respons ontvangen. Leo van Gasselt was namelijk in 1997 in de Oekraïne gestationeerd om de Nationale Bank aldaar om te zetten van Russische naar Europese standaarden. (In 1997! En u maar lekker stemmen op uw referendum.) Maar geen zinvolle inhoudelijke reactie van Marcel of Jan.

Zo is er bewijs gevonden van aan bakboord zijde overboord geslagen zeilzakken. Met daarin een genua, kluiver, stagfok en stormtraysail. Zelfs de locatie en de datum van het incident zijn bekend. (Overigens niet in Nederland.) Maar daar zat dus niet, zoals de geruchten doen geloven, verzwaard met stenen Manuel Schadwald in. We weten nog veel meer. Maar wat we nog nooit gezien hebben is wat Marcel beweert: Demmink en Claus aan boord van de Apollo. Want als u dacht dat een helicopterpiloot boven het IJsselmeer een touw naar beneden heeft laten zakken om ze van boord te halen? Uw redacteur heeft als oud-commando met dit soort raids ervaring (Kevlar handschoenen aantrekken!) en weet zeker dat dit bij de Apollo niet gebeurd is. Urban legend.

Wat wèl bekend is, is dat Marcel (64) een uitgebreid strafblad heeft. Al op 27-jarige leeftijd (in 1979) werd hij veroordeeld voor inbraak, vervalsing, fraude, afpersing, mishandeling van een kind en brandstichting 21. Hij werd toen gedwongen psychiatrisch behandeld. Geen wonder dat de werkgroep Morkhoven is begonnen als een actiegroep tegen het gebruik van isoleercellen in psychiatrische ziekenhuizen. Er zullen later nog vele andere andere veroordelingen volgen, inclusief die voor pedofilie 22, 23, 24.

Het oordeel van het HHC is simpel: Vervloesem met zijn sekteleden zijn, als zij hun zogenaamde "bewijzen" niet voor vrijdag a.s. kunnen presenteren, niets meer dan een stel fantasten hunkerend naar aandacht. En getuige hun paniekreacties in de social media lijkt dat laatste het geval te zijn. Zoals een van onze onderzoeksters schrijft: "Allé zunne, 't wordt ze onplezant heet onder de voetekes."
POST SCRIPTUM

Bovenstaande (beperkte) informatie geeft een volkomen nieuw perspectief en invalshoek. Voor de zuiverheid hebben we het concept voorgelegd aan Marcel en Jan met de vraag of er onjuistheden in het artikel staan die eventueel gecorrigeerd dienen te worden of dat men eigen opmerkingen wilden toevoegen in het kader van nuancering en wederhoor.

Hun reactie daarop leest u hier links.


author: Ton   |   published: 01.06.2016   |   updated: 01.06.2016   |   comments: allowed

03.06.2016 09:30u
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
??.05.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM