Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Wat hieraan vooraf ging
Het begon allemaal in 2014. Of eigenlijk nog veel eerder, maar dan wordt het helemaal onoverzichtelijk. We beginnen bij de "Roestige Spijker verhoren" te Utrecht. Voor een overzicht daarvan (ook weer even het eerste blokje openklappen) kunt u terecht op deze pagina:
17.04.2014 HHC-weblogHet resultaat van 8 dagen en 14 getuigen
04.03.2014 HHC-weblogDutch Injustice - day 1: getuige Bart X. (Bart van Well)

Dan kregen we dit jaar een soort van vervolg. Het onderwerp en de belangen zijn in grote lijnen hetzelfde, de eisende partij lijkt anders. Met een vraagteken achter lijkt. Want ook daar heeft het HHC vraagtekens over die nog niet volledig duidelijk zijn geworden. Wie financiert dit alles? Is dat werkelijk alleen maar de vader van Bart of zijn er belangen voor meerdere partijen/financiers? Enfin, dit is wat er tot nu toe is gebeurd:
17.04.2014 HHC-weblogBart van Well
06.11.2015 HHC-weblogGetuigenverhoor misbruik
03.04.2016 HHC-weblogHet Demmink verhoor
18.04.2016 HHC-weblog#pedoverhoor - dag 1: Koos van Woudenberg | Raphaël Beth
19.04.2016 HHC-weblog#pedoverhoor - dag 2: Abe de Jong | Karel Maasdam
20.04.2016 HHC-weblog#pedoverhoor - dag 3: Jetty Bruggenwirth | Chris de Graauw
27.04.2016 HHC-weblog#pedoverhoor - dag 3 - aanvulling
23.04.2016 HHC-weblog#pedoverhoor - dag 4: Josje Neijndorff | Fred Teeven
04.06.2016 HHC-weblog#pedoverhoor - dag 5: Emile Broersma | Joris Demmink
07.06.2016 HHC-weblog#pedoverhoor - dag 5 - aanvulling 1
Klap het blok hierboven open door op de pijl rechts op de blauwe balk te klikken.

Kinderen: prostituee of slachtoffer
Deze zaak draait om een destijds 14 jarige jongetje. Hij was van huis weggelopen en kwam terecht op het Centraal Station te Amsterdam. Daar stond de "kinderopvang" voor hem klaar. Net als dat met het Berlijnse jongetje Manuel Schadwald gebeurde 1. Een vriendelijke meneer had wel een slaapplek voor hem. En wat te eten. En wat drugs...

En zo kon het in de negentiger jaren gebeuren dat Amsterdam niet alleen het Mekka werd voor de homo's, maar ook voor de pedo's. Wat is onze Mark Rutte toch trots op en blij met ons overheidsbeleid.

Intermezzo: Heel Nederland hangt vol met camera's. De overheid wil alles weten wat u doet, en u zonodig kunnen vervolgen. Maar op die plaatsen waar de burger bescherming behoeft hangen geen camera's. Op ministeries, ambassades, rechtszalen en op stations. Niet bij de fietsenstallingen en niet bij de kinder pi(c)k-up plaatsen. Want dan zou de overheid moeten optreden, en dat willen ze niet. Nalatig dus. Vraag 1 (wist de overheid het) en vraag 2 (heeft ze er iets aan gedaan) zijn daarmee beantwoord.

VanDale stelt indirect via zijn (geslachtsdiscriminerende) definitie dat een overeenkomst plaats vindt als er sprake is van een transactie van geld. Bart kan het zich nog goed herinneren hoe hij van die meneer op de achterbank van de auto met chauffeur zo'n paars briefje kreeg. Dat (daarmee wordt het geld bedoeld) had hij nog nooit in zijn handen gehad. En de tweede keer, toen deze meneer hem mee wilde nemen naar Den Haag was hem ook bijgebleven.

Het HHC heeft heel veel moeite met de beeldvorming in de media dat het in deze zaak om een jongensprostituee gaat. Daarmee wordt een rechtvaardigingsgrond gegeven die dit misbruik goed zou praten. Hij heeft toch geld gekregen, wat zeurt hij nou? De kinderlokker heeft de kleuter toch een snoepje gegeven, dan mag je het kind toch verkrachten?

De wet denkt daar wat genuanceerder over. Zaken als wilsbeschikking en wilsbekwaamheid, voogdijschap, ouderlijk gezag en toestemming van de ouders horen daarbij. Maar daar hoor je niets over. Alweer: de overheid is nalatig. Begrijpelijk, want het blijkt diezelfde overheid te zijn die niet alleen de wetten maken, ze al dan niet handhaven en de kinderen misbruiken.

Uit het organogram blijkt dat een groot deel van de top van justitie (zeker in die tijd) op zijn minst "verdachte" was, en vaak nog erger: door-en-door corrupt. Van enige bescherming voor deze kinderen moest dan ook niet veel verwacht worden. En dat gaat verder dan nalatigheid. Dat lijkt opzet binnen een criminele organisatie. Werk aan de winkel voor onze parlementariërs.


Joris Demmink
Demmink kwam niet lopend vanaf de bushalte met een stripkaart in de hand. Hij hoefde ook niet, net als Karel Maasdam, te worden opgehaald door Koen Voskuil. Nee voor Demmink was er een dure mercedes, achterramen geblindeerd, en een privé-chauffeur geregeld. En natuurlijk een gratis VIP-parkeerplaats. Toen de rechter hem aan het eind van het verhoor vroeg of hij nog kosten had gemaakt deed Joris heel grootmoedig.

Joris zwaaide met zijn linker handje, die hij verder telkens in zijn linkerbroekzak hield, en schamperde: "Laat maar zitten." Gewend als hij is om groots fooien te geven van onze belastingcenten. Of snapte hij deze keer ook wel dat dat het zoveelste geval van fraude zou zijn als hij weer eens dubbel ging declareren 1, zoals hij aantoonbaar deed in 1998 toen hij in België op bezoek was om de zaak Zandvoort te bespreken.

#vraag van advocaatantwoord van verdachteenkele aanvullende vragen HHC
1Hoe heeft u zich voorbereid?Ik heb gisteren met mijn raadsman het verzoekschrift van De Witte doorgenomen. Ik volg de zaak via de krant.Wie was die raadsman?

Wie betaalt die?
2Heeft u ooit beroepshalve te maken gehad met het bestrijden van jongensprostitutie?Nee! Toen ik directeur Politie was, was dat Rijkspolitie. Die opereerde uitsluitend op platteland. Dus ik wist niks van een netwerk.• 1982-1990 DGpol:
Waalre (Nb) is platteland.

• 1993-2002 DG IAV
Manuel Schadwald is internationaal.
Turkije en Polen is internationaal
3Wat is uw seksuele geaardheid?Dat lijkt me zo langzamerhand wel bekend. Ik ben homoseksueel.En de seksuele preferenties en parafilieën?
4De Witte citeert uit het artikel "Justitiebaas had contact met pooier van jongetjes" van Koen Voskuil in het AD van 06.10.2012 2, dat stelt dat Demmink begin jaren '80 regelmatig samen is gezien met de Haagse kinderpooier Willard.
Ook hebben tijdens de Roestige Spijker verhoren van Huet en Storm hierover verklaard.
Is dat juist?
Nee!Kent u de heer Willard?
Is Willard ooit in aanraking met justitie gekomen?
Kent u zijn dossier?
Waarom niet?

Kent u Anneke Storm? Heeft u haar wel eens opdrachten gegeven? Moest zij wel eens privé zaken voor uw regelen? Een cadeautje voor uw moeder? Of voor uzelf?
5Heeft u in de jaren contact gehad met jonge jongens?Nee!Woonde u in een bejaardentehuis?
6Kwam u wel eens in sauna Ceasar Sports aan de Mauritskade te Den Haag?Ik ben daar één keer geweest.
Advocaat Houtzagers van de Staat breekt in. Vragen van De Witte zijn buiten de orde, vindt hij. Vragen vallen buiten de scoop van het onderzoek.
Wie kwam u daar tegen?
Heeft u daar contact met mannen gehad?
Hoe oud waren die?
7Kwam u behalve in Den Haag ook wel eens in gelegenheden in Amsterdam waar jongensprostitutie werd bedreven?Nee!
8Kwam u in de Festival-bar in Amsterdam?Dat zegt mij helemaal niets.Waar dan wel?
9Heeft Van Well seksuele handelingen bij u verricht?Nee!Wie dan wel?
10Had u een dienstauto?
Kent u de namen van uw chauffeurs?
Heeft u seks gehad in de dienstauto?
Ja van eind 1989, tot - dat weet ik nog precies - mijn pensioen in November 2012.

In het begin wisselde het nogal, Rob Mostert, Harry Dijkman, Hans Bakker 3.

Nee!
Gebruikte u die ook voor privé tripjes?
Dat levert een nieuwe getuige op: Harry DijkmanMoest uw chaffeur wel eens buiten op de motorkap wachten? Waarom was dat?
11Bent u in de periode '97 tijdens het Rolodex onderzoek wel eens gezien in een jongensbordeel?Nee, daar was ik niet.
12Broersma en de Koter hebben onder ede verklaard dat u in een jongensbordeel bent geweest. Klopt dat?Nee!
13Kent u meneer Holthuis? Wabeke? Wooldrik?

Weet u of zij in dit soort gelegenheden kwamen?
Zeker.

Nee.

We gingen niet samen op pad.
Wat weet u van de carrière van Holthuis en Wooldrik?
14Kent u Karel van Maasdam?
Professor Ger van Rhoon?
Nico Langeveld?
Nee.
Nee.
Nee.
Waarom kende u hen niet? Zij zaten toch in het dossier van Justitie? Wist u dat er een onderzoek liep? Ook naar u?
15In het NRC is o.a. gepubliceerd over de verklaringen van Vrakking en Mostert. Waarom heeft u niets tegen die publicaties gedaan?Er werd al zoveel geschreven. Er was geen beginnen meer aan!
16Bent u in het Anne Frank-plantsoen geweest?Nee. Kent u o.a. deze publicaties? 4.

Wat weet u van Frank Leenders? Heeft u zich met zijn aangifte bemoeid? Wie dan wel? Donner?

Kwam u in Eindhoven/Best, bijvoorbeeld bij Wabeke? Wie waren daar nog meer?
17Kent u de verklaring van Bakker over de dienstauto in Brussel?Die is onjuist.Wat gebeurde er dan? Heeft u Bakker of anderen ooit geïntimideerd?
18Weet u of er, toen u in 2012 werd aangesteld als SG Justitie, er een veiligheidsonderzoek is gedaan?

Heeft u ooit het AIVD onderzoeks-rapport gekregen?
Ja, ik wist dat het gestart was. Dat gebeurde bij iedere functie. Het begon toen ik een formulier heb moeten invullen. Ik ben een aantal keren in gesprek geweet met de AIVD. De procedure duurde een maand of drie.

Je wordt daar verder niet over geïnformeerd. Achteraf heb ik ook niets gehoord. Ik heb geen tussentijds verslag gekregen. Alleen een eindverslag wat enkel inhoudt dat er een VGB (verklaring geen bezwaar, red.) is afgegeven. De AIVD'ers kwamen later vertellen dat ze veel rare verhalen hadden gehoord, maar geen feitelijke grondslag vonden.
U heeft herhaaldelijk op staatskosten gedineerd met o.a. Docters van Leeuwen. Heeft u ooit BVD-onderzoeken naar u met hem besproken?
19U heeft in 2004 een klacht tegen de NOS bij de RVDJ ingediend. Wat heeft u met Laroes en Runderkamp besproken? Ik heb nooit met Laroes (NOS) gesproken. Wel eens met Lex Runderkamp, maar niet in deze setting. Dus verklaringen over een gesprek met hen kloppen niet. Kent u deze uitspraak? 5

En deze faktuur? 6.

Kent u deze verklaring onder ede van Henk Krol? 7
20Bent u door de Rijksrecherche benaderd in het kader van het huidige strafrechtelijk vooronderzoek?Eenmaal. Een paar weken geleden. Dat gesprek was buitengewoon vriendelijk. Er werd een overzicht gegeven van alle geruchten. De vraag was: heeft u daar wat over te zeggen? Mijn antwoord: Nu niet!Een paar weken geleden? Bedoelt u dat u in het al meer dan twee jaar lopende onderzoek pas vorige maand voor het eerst gehoord bent?
21In het gernommerde Advocatenblad staat dat u in 1986 voor het laatst in Turkije bent geweest. Maar daarna is er wel bewijs van uw aanwezigheid in 1996. Opnieuw protesteert de landsadvocaat nu vragen worden gesteld over Turkije. Ik ben inderdaad na 1986 nooit meer in Turkije geweest.Dat zal het HHC hieronder uitgebreid bespreken.
22kent u de verklaring van Henk Krol over uw langdurige relatie met Libor Crtvrtlik?Ik heb een relatie gehad met Libor Crtvrtlik. Dat klopt. Ik zal u zeggen hoe u dat spelt, want er komt maar één klinker in voor CRT VRT LiK. Het klopt ook dat hij -voordat ik hem kende- in pornofilms speelde. Ik heb nooit de pornofilm "Das Fickende Klassenzimmer" gegeven aan Swinkels en Wabeke.Bent u daar wel geweest dan?
Was Henk Krol daarbij?
Is de film wel besproken?
Was u trots op deze vriend?
Vertelde u over zijn prestaties?
Had u daar bewijs van?
Had u zelf deze band in bezit?
Hoe oud zijn de jongens in de film?
24Aanvullende opmerkingen na lezing:Ik heb geen gesprek gehad met de NOS. Wel met Krol (Gaykrant) en Ritzert (Panorama). Dat gesprek heeft niet tot iets concreets geleid. Maar er is daarna wel gerectificeerd.
25Heeft u een strafblad? Of bent u in aanraking met Justitie geweest?Anders dan de lopende strafzaak niet.

Dat was het dan. Ejaculatio abortus. Verbijstering bij alle priapisten, niet in de laatste plaats bij Demmink, die blij was dat hij er tussen uit kon knijpen. Arme Saskia viel van haar stoel 8 en werd gelukkig opgevangen door Koen, die naast haar zat. Een kortdurend kruisverhoor met hoofdzakelijk gesloten vragen. Was dit een slimme tactiek? Als advocaat de Witte versprekingen uit wilde lokken had hij een hoger tempo moeten aanhouden. Als het enkel gaat om meineed, dan was één enkele vraag al voldoende geweest.

En terwijl de laatste formele regelingen (over o.a. het vervolg van deze zittingen) werden doorgesproken haastten de camera's zich met hun verslaggever naar net buiten de draaideur. Daar stond Eenvandaag, ANP, Russia Today, We Are Change 9 and uiteraard Joris zijn persoonlijke TV-kanaal JD-tv 10. Als bodyguards voor deze celebrity was de politie ingehuurd, net als dat met Hooligans en ander tuig gebeurd.


De opbrengst
De hamvraag van Saskia Belleman die op een ieders lippen ligt: Wat heeft dit nou opgeleverd?

Meer dan u denkt. Maar we moeten wel zaken (of beter gezegd: belangen) van elkaar onderscheiden. Het Bart van Well verhoor is een voorlopig getuigenverhoor om de rechtspositie van hem te bepalen ten behoeve van een aanklacht en claim tegen de Nederlandse staat. Het (gepretendeerde) oogmerk is antwoord te krijgen op slechts twee vragen:
1) Was de Nederlandse overheid op de hoogte van het kindermisbruik waaraan Bart is blootgesteld?
2) Wat heeft de Nederlandse overheid gedaan om Bart en andere kinderen hier tegen te beschermen.

Het heeft dus maar heel weinig te maken met de vraag of Bart door Demmink misbruikt is. Een vraag waarop hij bij voorbaat al met zekerheid een ontkenning kon verwachten. Demmink legde immers de belofte af, en een spontane biecht 11 zat er daarmee niet in. Een vraag die voor mij blijft staan is wie de financier is. Was diens belang het enkel om Demmink in het openbaar te vernederen, dan is dat geslaagd.

Maar ook de meer juridisch zorgvuldigen kijken tevreden terug. In ieder geval is de mogelijkheid geconstrueerd om deze crimineel (net als destijds bij Al Capone, als vervolging voor zijn primaire zaak niet mogelijk is) toch wel te pakken te krijgen voor secundaire strafbare feiten als meineed en wanbeheer.

Om met dat laatste te beginnen. Demmink was van 2002 tot 2012 de ambtelijke eindverantwoordelijke op het ministerie van justitie. En inmiddels is (ook parlementair) vast te komen staan dat het er een grote janboel is. Niet alleen moet de een na de andere minister vertrekken, ook de diverse onderzoeken naar de Teevendeal en Oostingrapporten bevestigen de "verbeterpunten".

Als het om een private onderneming zou gaan was deze allang failliet geweest. De mogelijkheid van onze overheid om zelf geld bij te printen en belastingen te verhogen maken dat niet anders. Feitelijk is justitie aan wanbeheer ten onder gegaan. Met vele burgerslachtoffers ten gevolg. De wanpresterende bestuurders horen daarvoor hoofdelijk persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld, gelijk een CEO/DGA van een private onderneming. En wat dus ook al van toepassing had moeten zijn op criminele bestuurders die 10% van het vermogen van alle burgers hebben gestolen en nu met een 800.000+ salaris plus emolumenten bij de geldprinters zit.

Natuurlijk proberen VVD-ers als een Mark Rutte, een Halbe Zijlstra en een Ard van der Steur dat tegen te houden. Dictator Rutte (met minder dan een derde mandaat) wil geen burgerinspraak via referenda 12 en VVD-leider Halbe Zijlstra 13 wil geen democratie zoals bedoeld is via de machtenscheiding 14 van de Trias Politica. En sergeant-majoor Ard (compleet met epauletten) liegt de heleboel bij elkaar 15 Dat maakt deze sujetten een direct gevaar voor de democratie, een openlijke staatsvijand, een criminele organisatie en een onderwerp ter onderzoek van de AIVD. Hierbij mijn sollicitatie om deze knor te wassen.

Dan hebben we stapels getuigen die het tegendeel beweren. Van alle soorten en nationaliteiten, maar met één ding gemeen: Demmink liegt!. Denk aan de HOvJ Vrakking die destijd het embargo-onderzoek is gestart 16, een en ander bevestigd door de dagboeken van PG Fick. De diverse getuigen in de affaire Haagse Kinderpooier. De diverse getuigen die onder ede hebben verklaard bij de rechter. De diverse slachtoffers die aangifte hebben gedaan. Hoeveel zijn er nodig om zo'n crimineel op zijn minst in voorarrest te zetten?

De voortdurend (strafbare) frustratie van de rechtsgang 17, de ordinaire diefstal van Baybaşin's vermogen, de mensenrechtenschendingen. Dan zijn er ook nog de leugenachtige verklaringen en valsheid in geschrifte van de diverse ministers, waaronder Opstelten, Hirsch-Ballin, Donner. Vervolgen voor meineed / liegen tegen het Parlement, wat minstens even zwaar moet worden aangerekend als liegen tegen een rechter.

De terugvordering 17 van minstens een kwart miljoen euro aan directe advocaatkosten 18 met daarbovenop nog meer dan een miljoen voor deskundoloog 19 Bassie en de "taxi"kosten van vervoer Riouwstraat - Parnassusweg (+parkeergelden/parkeerboete). Niet voldoende om alle werkelijke ook indirecte kosten te compenseren maar een begin.

Dan de pluk-ze-wetgeving erachteraan, zoals deze crimineel ook met Baybaşin heeft geflikt. En dan toepassen op alle leden van deze criminele organisatie, waaronder een heel rijtje ministers. Ard kan beginnen met zijn eigen salaris in te leveren. Onverschuldigde betaling en onrechtmatige verrijking wegens wanprestatie.

Het leukste bewaren we voor het laatst:

De officiële verklaring van de Minister aan de Kamer:

De Nederlandse Overheid zou Demmink niet meer mogen vervolgen omdat hij in Turkije al veroordeeld is. En dat zou voortvloeien uit het Europese Rechtshulpverdrag 20, 21, door Turkije geratificeerd op 24.06.1969 en een paar maanden later in werking getreden.


Ne bis in idem principle: literally, "not twice for the same [thing]",

A basic principle of international criminal law that a defendant should not be convicted or acquitted more than once for the same criminal conduct.

(EuroJust 22)


Wat betekent dit? Het gaat er om dat er strafvervolging heeft plaats gehad. Dat is niet gebeurd. Er is ook geen rechterlijke uitspraak. De Hoofd Openbaar Aanklager (Baş Savacı) heeft besloten om niet te vervolgen. Er is dus ook geen veroordeling of vrijspraak. Er is gewoon niets gebeurd.

Maar op grond van de uitspraak van knor Van der Steur zou er een vonnis liggen. Wat hij natuurlijk heeft opgevraagd. Want óók die verplichting staat in het verdrag. Alleen krijgen we dat niet te zien. Het is net als met de Demmink-video van Morkhoven, als je eenmaal begint te liegen ga je onderuit. Nu ook. Want er is geen video en er is geen vonnis.

En er is nog veel meer aan de hand. Het HHC kan (en zal) nog een boekje opendoen over de criminele activiteiten van de voormalig president van de strafkamer van de Turkse Hoge Raad. Maar wat in ieder geval duidelijk is geworden dat beide overheden bereid zijn om zelfs zo ver te gaan met hun complot dat ze zich in dit drijfzand volledig hebben vastgelopen.

En het is goed nieuws voor rechter-commissaris Yolande Wijnnobel (art. 12 Sv vervolging Demmink), Advocaat-Generaal Diederik Aben (herzieningsverzoek Baybaşin), het gerechtshof Den Bosch (wederrechtelijke ontneming door overheid) en diverse andere zaken. Ze hebben eindelijk bewijs dat Demmink niet deugt.

Het HHC wil het OM verzoeken om Demmink ogenblik in geïsoleerde en bewaakte bewaring te stellen. En dan niet in de EBI-Vught, want daar zijn ze in staat om met bosjes zelfmoord te plegen. Demmink mag zijn rechtsgang niet ontlopen. Hij heeft die al genoeg gefrustreerd.
author: Ton   |   published: 14.06.2016   |   updated: 15.06.2016   |   comments: allowed

??.06.2016 09:30u
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.06.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM