Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Free Baybasin NOW


Persbericht


Beste mensen,

Gisteren vloog een vliegtuigje over de gevangenis Zuyder Bos met de tekst Free Baybasin. Zie voor live verslag: Twitter™ - Talk2Myra

De gevangenisdirectie is nu op instigatie van Den Haag op zoek naar de initiatiefnemers. De gedetineerden dachten dat de oud-directeur Frans Douw het had georganiseerd en dat werd gisteren al bij hem gecheckt door de huidige directie. Maar dat is niet aan de orde.

Alle gedetineerden van E0 en E1 die tussen 14.30 en 15.30 uur buiten waren, waren blij verrast en enthousiast. Zij hebben naar het vliegtuigje gezwaaid.

Een bewaakster van E0, Nel, heeft de mannen en jongens toen gesommeerd per onmiddellijk naar binnen te gaan. Dat hebben ze geweigerd, want ze gaf geen reden voor het afbreken van het uur luchten. De jongens werden toen boos en een beetje opgewonden. Vervolgens is hoofdbewaker Kees naar buiten gekomen. Hij vroeg Nel naar de reden van haar bevel. Ze gaf aan zich niet prettig te voelen bij zo'n vliegtuigje in deze tijden. Kees heeft toen haar dienst buiten overgenomen zodat ze naar binnen kon gaan. Henk Goeting, humanistisch werker, die met de mannen buiten rondjes draaide tijdens dit luchtuurtje poogde nog te bemiddelen.

Later is het afdelingshoofd Cora gekomen, evenals Nel een dame die het kennelijk als haar taak ziet de mannen en jongens op haar afdeling zoveel als mogelijk te jennen en te vernederen. Zij heeft in de namiddag nog zoiets als een rapport op gemaakt en de piket-directeur van de Zwaag ingeschakeld om notabene alle mannen van E0 en E1 een sanctie van drie dagen isolatie op te leggen. Voordat de mannen erover waren gehoord, hetgeen hoort, was de beslissing al genomen. De ingevlogen directeur verontschuldigde zich nog hiervoor. Collectieve afstraffing voor iets waar de jongens niets mee van doen hadden.

De isolatie vindt plaats op cel. Televisies en telefoonverbod. Luchten in een kooi of zo. Hoe ze dat met het eten doen wat de mannen zelf klaar maken met verse groenten uit de tuin, weet ik niet. Evenzo is de vraag wie de kippen deze drie dagen gaat verzorgen. Hoe kun je levenslanggestraften het leven zo zuur maken dat ze er uiteindelijk zelf wel een einde aan gaan maken? Heerhugowaard weet er raad mee.

De mannen van beide afdelingen denken aan hongerstaking. Baybasin raadt ze dit af.

Een mooie geweldloze, ludieke actie heeft dus nogal wat teweeg gebracht. Wat is men bang voor de waarheid bij Justitie.

Veel respect en waardering voor de initiatiefnemers.

Met vriendelijke groet,

Adèle van der Plas
Op jacht naar de daders
De complotters van de overheid gingen onmiddelijk op zoek naar de daders. Men dacht dat de oud-gevangenisdirecteur Frans Douw, die met speciaal verlof is gestuurd wegens teveel menselijkheid, achter deze ludieke actie zat. Uiteraard heeft het hack-team van het HHC via hun speciale NSA-kanalen de emails weten te onderscheppen.Fantastisch! Geweldige actie, respect! Ik heb het Noordhollands Dagblad gebeld: hoop dat ze er een artikel met foto's van maken.

En ik ken de achtergrond van het comité niet. Justitie probeerde net via mij te achterhalen wie die aktie geinitieerd heeft. Ik heb aangegeven de actie te waarderen en alleen namen te noemen als ik daar juridisch toe gedwongen zou worden tijdens een gerechtelijk onderzoek. Ik denk dat de kous daarmee af is, maar mocht het verder gaan dan zal ik jullie informeren.

Hartelijke groeten, Frans


Weer andere complotters dachten dat de PKK erachter zat.


Ook wordt gedacht dat het een inside-job is van de Turken om de macht over de Nederlandse gevangenissen te versterken. Voor de zekerheid is de noodtoestand afgekondigd en zijn alle academici en rechters ontslagen. Er wordt al gefluisterd dat er om uitlevering is gevraagd van de advocaten van Baybaşin.


De minister van Buitenlandse Zaken Koenders is vandaag voor spoedoverleg maar Turkije gegaan om de mensenrechten in dat land te bespreken. De minister van Binnenlandse Zaken, voor de mensenrechtenschendingen in Nederland, was onbereikbaar.


Vluchtgegevens
Met een vooruitziende blik heeft het HHC de transponder-codes opgeslagen en de vluchtgegevens opgevraagd. Reeds twee jaar geleden zelfs. En daarmee bewijs dat niemand minder dan JD himself erachter zit. JD heeft sinds 2007 al twee keer eerder geprobeerd om Baybasin "geruisloos" uit de gevangenis weg te krijgen. (En natuurlijk ook al in 1995.) En nu was hij zelfs zo radeloos dat hij een touwladder achter een vliegtuig aansleepte om daarmee Baybaşin uit de gevangenis te halen.

Maar Baybaşin trapt daar niet in en weigerde. Hij wil door de voordeur naar buiten. Gezuiverd van alle blaam, en de echte misdadigers, zoals JD, maar ook mensen als de (ex-)presidenten van de Hoge Raad en de Raad van State, voor de rechter brengen. En dat gaat gebeuren. Ontsnappen is er voor hen niet bij. Alle verloven van ambtenaren zijn ingetrokken en er geldt een uitreisverbod. In Turkije, maar ook in Nederland.


author: Ton   |   published: 24.07.2016   |   updated: 24.07.2016   |   comments: allowed

??.??.2016
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.06.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM