Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Amnestie
Om iemand op legale wijze uit de gevangenis te krijgen zijn er in onze grondwet twee mogelijkheden opgenomen 1:
• Amnestie/herroeping door de rechter.
• Gratieverlening door de Koning.

Om met dit laatste te beginnen: "In Naam Der Koning", met al die portretten in de rechtszaal, is te zien als voldoende grond voor wraking. Nog erger, artikel 120 GW zegt dat de rechter geen rekening mag houden met de Grondwet. We zijn overgeleverd aan de grillen van een zelfbenoemde koning. En de "gekozen" Minister zweert géén trouw aan het volk en de grondrechten. En alsof dat nog niet genoeg is, kun je alleen gratie krijgen wanneer je erkent dat de straf onherroepelijk is opgelegd en genoegen neemt met iets anders dan vrijspraak. Een indirecte schuldbekentenis dus 2.


Amnesty International
Iedereen, u dus ook, mag zo'n gratieverzoek (met instemming / bekentenis van de veroordeelde) indienen 3. Behalve bij God. Dat is voorbehouden aan de Koning. U kunt het ook bij de Paus proberen, zoals het HHC heeft gedaan 4, maar ook die is, net als Ministers, te onbeschoft om te reageren. Of, meer waarschijnlijk, behoort hij ook tot de zelfbenoemde "bij de gratie Gods" kliek.

Zo'n verzoek is veel werk en voor de leek lastig te organiseren. Dus is het maar goed dat er betaalde organisaties zijn die dat kunnen doen. De suggestieve naam van die organisatie lijkt dat ook aan te geven. Amnesty International 5 zonder grenzen, without borders, sans frontières (behalve dan hun eigen voordeur). Een grote (uitgedrukt in centen) organisatie die volgens GoedeDoelen.nl 6 zich bezig houdt met welzijn en cultuur, folklore dus, in plaats van Internationale Samenwerking. Folklore, Volk-Verloren met een F. Op die "cultuur" komen we straks nog terug.


"Amnesty helpt slachtoffers van schendingen van die rechten, in welk land dan ook" 7. Dat klinkt goed. Het juiste adres om hulp te vragen bij mensenrechtenschendingen in Nederland. Zou je denken. Nee dus.

"Nederland is aangesloten bij internationale verdragen en heeft wetten en rechtspraak met veel garanties voor de mensenrechten.", aldus Amnesty 8. Ja zeker, net als de USA met zijn Guantánamo Bay, en Turkije dat het Constitutioneel Hof negeert 9. Op papier beloven, maar in werkelijkheid de mensenrechten verkrachten, gebeurt dus in alle "beschaafde" NAVO landen. Ook in Nederland. Doch niet volgens Amnesty.

Dus wat doet Amnesty dan wèl aan de mensenrechtenschendingen in Nederland? Het afgelopen jaar niet veel. Het laatste persbericht 9 dateert van 30 juni 2015. Meer dan een jaar oud! Het was een blog bericht over Mitch Henriquez, dagen nadat ook andere bloggers, zoals Micha Kat, erover berichtten 10 en er al vragen in de Kamer waren gesteld. Geen toegevoegde waarde dus. Mosterd na de maaltijd. Alleen krijgt Micha daarvoor geen tonnen subsidie van de overheid.

Een ander voorbeeld van lethargie. Op 15 juli j.l. vond er een coupe-poging plaats in Turkije. De hele wereld ging er direct achteraan. Politiek bewustzijn alom. Op 23 juli wist parlementariër Pieter Omtzigt te bewerkstelligen dat de EU gevraagd zou worden inspectie teams te sturen 11. En dus kwam op de 26e (dagen later / te laat en politiek veilig, net als Rutte) Amnesty met een brievenactie 12. Wow! Respect! Die samenvatting draagt lekker bij aan de informatie. Zonder Amnesty was dit niet gelukt. Doneer!

Menig ander voorbeeld is aan te dragen. Als je 11 dagen lang gemarteld wordt en pas op de 26e met een "laat-anderen-maar-brieven-schrijven" actie komt dan heb je geen gesubsidieerd bestaansrecht. Op laffe, politiek-correcte, mosterd na de maaltijd "acties" zit niemand te wachten. Sterker nog, dat riekt naar oplichting: Geld vangen voor niet of onvoldoende geleverde toegezegde diensten 13.


auto-reply
In Juni, nog voor de Turkse coupe, informeerde We Are Change bij Eduard Nazarski naar hun positie inzake de zaak van de politieke gevangene Baybasin 14. Als een volleerd doofpottende politicus luidde het antwoord: "Geen commentaar." Vervolgens gebeurde de coupe-poging en op 23 Juli de ludieke vliegende boodschap boven de gevangenis 15, met daarna de absurde collectieve straf en plaatsing in isolatie, gevolgd door een nul-regiem nu al weken lang.

Alle reden dus om opnieuw aan Amnesty International te vragen om support bij deze mensenrechtenschendingen in Nederland. Niet alleen gevraagd door het HHC, maar door meerdere verontruste burgers.

Zie links de reactie van een lezer. Ook het HHC heeft meerdere antwoorden van verschillende werknemers bij Amnesty ontvangen. Althans zo lijkt het, want het heeft meer weg van een auto-reply. Een volledig identieke tekst, ongeacht de afzender de vraagstelling of de geadresseerde. Alleen op de puntjes kan dan een wisselende naam worden ingevuld. Je vraagt je af wat die 160 man werkzaam op het hoofdkantoor dan wèl doen?Standaard auto-reply antwoord van Amnesty International


Geachte {... hier: heer Hofstede},

Dank voor uw mail die u vandaag stuurde aan mijn collega's. We waarderen uw belangstelling voor mensenrechten en uw grote betrokkenheid bij {... hier: de zaak Baybasin}. Helaas kan en zal Amnesty zich in deze zaak niet uitspreken.

Amnesty heeft inderdaad een traditie van het opkomen voor mensenrechten, en het protesteren tegen schendingen. Onderdeel van onze werkwijze is dat wij zeer zorgvuldig afwegen op welke onderwerpen en thema's wij ons richten, en vervolgens bezien of wij daar eigen, onafhankelijk onderzoek kunnen verrichten, als basis voor actie, beleidsbeïnvloeding of publiciteit.

Dat geldt zeker ook voor onze activiteiten ten aanzien van mensenrechten en schendingen van mensenrechten in en door Nederland. Wij hebben besloten ons voor wat betreft Nederland te richten op irreguliere migratie, etnisch profileren door de Nederlandse politie, het duurzaamheids-en mensenrechtenbeleid van de Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen, en vluchtelingen.

Dat zijn vier duidelijke thema's. Individuele casuïstiek doen we alleen als en voor zover die binnen een bepaald thema aan de orde komen.

Wij willen daarbij goed bewaken dat het overgrote deel van onze aandacht en energie blijft uitgaan naar situaties (mensenrechtenschendingen) buiten Nederland.

Wij zijn van mening dat we onze middelen op deze wijze zo efficiënt mogelijk inzetten. Gezien de veelomvattende en diverse mensenrechtenproblematiek die we wereldwijd zien, zal het voor onze organisatie altijd een kwestie van kiezen blijven. Dat we daarbij mogelijke slachtoffers van schendingen niet kunnen helpen is helaas onvermijdelijk.

In Nederland bestaat er gelukkig een situatie waarin mensen worden bijgestaan door goede advocaten naar keuze, waarin ze kunnen rekenen op een eerlijk proces, en waarin bovendien beroepsmogelijkheden bestaan tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan toe. In geval van eventuele gerechtelijke dwalingen of fouten is er de mogelijkheid van herziening.

Om bovenstaande redenen zullen wij geen nader onderzoek doen naar de zaak {... hier: Baybasin}, en daarom zullen wij ons daar ook niet nader over uitlaten. Met Turkije houden we ons wel intensief bezig (zie hier voor een overzicht), maar ook daarbinnen moeten we onze prioriteiten stellen. Deze keuzes maken we in internationaal verband.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vervolgvragen hebben dan sta ik u graag telefonisch te woord na 8 augustus.

Met vriendelijke groet,
{... hier: Eduard Nazarski, Paul Helsloot, Ruud Bosgraaf}


Die vervolgvragen zijn er. U kent het HHC, vasthouders, wel bereid om zich vast te ketenen aan mensenrechtenschendingen, in plaats van er alleen maar over te vergaderen tijdens de koffie. Zo was er de vraag "Als de Nederland Chapter van Amnesty zich voornamelijk op het buitenland richt, welke van de 150 buitenlandse takken richten zich dan op Nederland?" Er is daarna diverse correspondentie geweest, afspraken gemaakt, en uiteindelijk weigerde Amnesty Nederland om kennis te willen nemen van de door het HHC aangedragen zaak/zaken en de bewijsstukken in te zien. Een telefoongesprek met de woordvoerder op dinsdag maakte duidelijk dat men bij Amnesty werkelijk geen benul heeft van wat er speelt, ze te lamlendig zijn om aangemelde zaken te bestuderen, buitengewoon vooringenomen zijn, zelfs aperte leugens verkopen, en daar nog 25 miljoen euro voor vangen ook.


Donatie
Daarmee is dat duidelijk. Een club, althans de Nederlandse tak, om te negeren. In het Jaarverslag 16 legt Wilco de Jonge uit "... hun samenwerking met ons beschermt ze in zekere zin ook... maakt ze minder kwetsbaar voor repressie. Dat is in het algemeen vaak onze strategie met betrekking tot lokale mensenrechtenverdedigers. Wij zetten ze in de schijnwerpers en zeggen daarmee: dit zijn mensen die wij steunen, die onze aandacht hebben." Yeah, right!, of zoals ze op zijn Brabants zeggen: En gij geleuft dat zelf!

Dan een blik op de financiën: Follow the money, dat zegt alles over het functioneren. Pagina 41 Bestedingen Internationaal Secretariaat: Personeelskosten € 40.986.000,00 (=53%). Tel goed de nullen: 41 miljoen euro voor een secretariaat! Of kijk eens naar de cijfers van de Nederlandse tak: 4 miljoen (18% van het budget) wordt gebruikt om méér geld binnen te harken. Dat is een groot marketingbudget voor een reeds gevestigde organisatie! En let wel: uw geld wordt dus niet (of slechts voor een relatief klein deel) gebruikt om slachtoffers te helpen, maar om de organisatie zelf in stand te houden.

Het heeft dan ook alle kenmerken van een overheidsorganisatie: graaien bij het publiek om het eigen baantje (lees: salaris) te behouden en meer nieuwe mensen aan te nemen, zodat ze zelf niet hoeven te werken. 53% naar de overhead en nog niet één eurootje over voor een telefoontje naar Angeline van Dijk? "Hallo Eduard hier. Hé Angie, waar ben je nou weer mee bezig. Dat kun je niet maken man!" (m/v, want Amnesty discrimineert niet, behalve bij de voorlichters)!

Dat zet de oproep tot donatie (van Amnesty, niet van Klokkenluider Online) in een ander daglicht. Want van het beloofde onderzoek en de spoedacties komt helemaal niets terecht. Neem de gevraagde spoedactie voor de isolatie van Baybasin. Het onderzoek is door het HHC panklaar aangeleverd. De spoedactie was al gevoerd. En Amnesty ... ging eerst op vakantie. Een minuutje foltering meer of minder voor een ander maakt niet uit, zolang mijn cocktails maar goed smaken en op het terrasje het zonnetje lekker schijnt. Mischien moet het HHC Jantje Baybasin Beton maar eens aanschrijven.

Er kan werkelijk nog niet één briefje van af aan MinVenJ om de zorg uit te spreken. Een lekje naar de pers. Geen telefoontje van een minuut naar Ard, waarnemend premier, om te vragen waarom hij zo'n zooitje van zijn baan en departement maakt. Maar wel een half uur aan het HHC proberen uit te leggen waarom ze er niet mee bezig wilden zijn. Lekker efficiënt. Of zou de € 801.491,00 subsidie van BUZA er mee te maken hebben? Je gaat dan natuurlijk niet schrijven over de betrouwbaarheid van ex-minister-Buza Frans Timmermans of de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Dan droogt de subsidie pot immers snel uit.


ADAF
Amnesty pretendeert alsof ze Wikileaks zijn. Alleen onthult Amnesty niets, en hobbelen ze veilig achter andere bloggers -die wel hun nek durven uitsteken- aan. Eerst nadat de politiek het onderwerp reeds heeft opgepakt, dàn pas komt Amnesty de eer op eisen. Aandacht vragen voor iets wat al in de belangstelling staat. Een soort van schaduwkabinet dus, of gewoon een vermomde propaganda machine?

Het ergste is dat wèl goed bedoelende burgers óók het slachtoffer worden van Amnesty. Dubbele verantwoording dus: de gemartelde slachtoffers van mensenrechtenschendingen en de financiële slachtoffers van de fondsenwervers.

Zo vindt eind September de ADAF 2016 17 met als thema: Vrijheid van (mening / kunst) uiting. Het HHC heeft de expositie van Baybaşin 18 aangemeld. Juist gezien dit thema mag Prison Art niet ontbreken. Helaas is Baybaşin, de POLITIEKE GEVANGENE in Nederland, ook dit nu ontnomen. Deze man zit al meer dan 20 jaar onschuldig opgesloten, waarvan meer dan zes jaar in martelende isolatie. Gewoon in Nederland. De Koerdische Nelson Mandela.

Alles is hem ontnomen. Zijn gezin, zijn kinderen, zijn vermogen. En nu ook: zijn schilderijen en zijn kwasten. Hij mag niet meer schilderen. Moet je dat als kunstenaar je eens voorstellen. Dat het verboden is te schilderen? Ongeacht het onderwerp. Je krijgt gewoon geen verf. Punt. Geen contact met andere mensen. Opgesloten tussen betonnen muren, met maximaal één uurtje buitenlucht in een kooi. Als dat geen schending is die steun behoeft?

Kunstenaars zijn gevoelige mensen. Zij kunnen zich verplaatsen in het lot en leed van anderen. Zij durven zich openlijk uit te spreken voor het belang van vrijheid. Vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van Kunst. Vrijheid van Cultuur. Vrijheid!

En dus verklaren zij zich solidair met de propaganda "doelstelling" van Amnesty International. Zij willen hun steentje bijdragen. Deze groep, die het vaak financieel toch al niet breed heeft is bereid om een deel van de opbrengst uit verkoop van hun kunst te doneren aan Amnesty. Ook Baybasin was bereid om een kunstwerk ter beschikking te stellen.

Het HHC zal dan ook zorg dragen voor de informatieoverdracht dat deze donateurs wel wat voorwaarden mogen stellen en zich niet moeten laten misbruiken. Of Baybasin daadwerkelijk op de ADAF-2016 zal exposeren is nog in onderhandeling. Maar als hij dan een schilderij van hem ter beschikking stelt geeft hij dit liever gratis weg (bijvoorbeeld in een verloting onder de steunbetuigers die zijn stand bezoeken) dan dat hij de opbrengst aan Amnesty zal schenken. Amnesty die weigert zich in te zetten voor ernstige Nederlandse slachtoffers van mensenrechtenschendingen.
author: Ton   |   published: 12.08.2016   |   updated: 12.08.2016   |   comments: allowed

??.??.2016
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.06.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM