Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Wat hieraan vooraf ging
Het trio Marcel, Jan en Jacqueline vormen een club onder de naam "vzw Werkgroep Morkhoven". Zij pretenderen al jaren lang pedo-jagers te zijn. Echter zonder aantoonbaar resultaat. Er is niet één pedo te noemen die dankzij deze sekte veroordeeld is. Zelf daarentegen heeft in ieder geval boegbeeld Marcel een fors strafblad. En ook dat "vzw" (vereniging zonder winstoogmerk) blijkt niet te kloppen. Ze troggelen radeloze ouders duizenden euro's af zonder redelijke tegenprestatie te leveren. Dat heet dus oplichting. En het is strafbaar. Leest u deze artikelen nog eens na:

01.06.2016 HHC-weblog'Werkgroep' Morkhoven: een historisch overzicht
09.06.2016 HHC-weblogDe Apollo-tapes: videobanden van misbruik door JD en Claus
11.06.2016 HHC-weblogGeen bewijs Morkhoven: alleen veel loze beloftes

De club bestaat sinds 26.10.1990 (ingeschreven sinds 10.01.1991). Het is een vereniging zonder leden, zonder verkiezingen, zonder de mogelijkheid er lid van te worden. En in die "ledenvergadering" van 06.01.2005 zijn de huidige statuten aangenomen, gedeponeerd op 04.01.2006 bij de KvK te Turnhout 1.

Hun media-aandacht gaat terug naar het jaar 1998. Dat is enkele jaren het wereldbekende Dutroux-schandaal, twee jaar de arrestatie van Gerrie Ulrich in 1996, enkele weken de "ontdekking" van de zogenaamde Zandvoort-files 2, die in 2001 door de politie werd onderzocht, en dagen de dood van Gerrie Ulrich. Belangrijk: Dus niet daarvoor.

Eerlijk is eerlijk, Marcel was al eerder bezig met kindermisbruik en roemt zichzelf als ontdekker van het Waalre-Temse-Madeira "netwerk".

Dat "internationale netwerk" (Nederland - België - Portugal) heeft te maken met Robby van der Plancken en daar komen we strak nog op terug. Laten we nu eerst even kijken wat de "ontdekker" van de Zandvoortfiles in 1998 allemaal uitspookte. De Leidsche Courant van 27 maart 1999 geeft goede informatie over wat er in juni 1998 gebeurde 3.

mei 1998De moeder van Robby krijgt een telefoontje van Vervloesem n.a.v. de aanhouding te Waalre (uit het "dossier Temse-Madeira") waarbij de naam van Norbert de Rijck (geld!) viel, maar ook die van Robby. Vervloesem wilde "opheldering" (of geld?). Dit was de eerste ontmoeting met Vervloesem. Robby heeft toen op het Rembrandplein een interview gegeven aan Marcel over de periode Lothar Glandorf (Rotterdam) en Alex Maasdam (Amsterdam).
woensdag 10 juniRobby ontdekt dat Ulrich, op een stand-alone (losse computer, niet verbonden met het net), ongepaste foto's van zijn dochtertje had staan 4. Hij is toen begrijpelijkerwijs helemaal over de rooie gegaan. Maar heeft geen woord gezegd, tegen niemand.
vrijdag 12 juniRobby neemt Ulrich mee met de pas gekochte motor op vakantie naar Italië. Voor zover Robby weet is Vervloesem tot op die dag nog nooit in het appartement van Ulrich geweest.
dinsdag 16 juniDe familie van Ulrich is ongerust en neemt contact op met de politie. Die controleert de woning in Zandvoort, maar vindt niets bijzonders.
vrijdag 19 juniUlrich wordt door Robby neergeschoten. Het zou een ongeluk zijn. Robby belde zijn vrouw Cindy. Die heeft weer Lucien de Koninck gebeld en de Koninck heeft weer contact opgenomen met Vervloesem. 5. Waarom Vervloesem deze porno-koning kende is onduidelijk. En ook is onduidelijk waarom de Koninck aan Vervloesem vertelde dat er kinderporno was. Het zou moeten worden veilig gesteld. Voor de misbruikers?
zondag 21 juniOpnieuw gaat de familie van Ulrich samen met de politie naar de woning. Opnieuw lijkt er niets aan de hand.
maandag 22 juniDe politie hoort van BuZa dat Ulrich dood is. Opnieuw wil de familie met de politie de woning inspecteren. Volgens de familie zou het om porno gaan en ze willen dat de politie de computers en diskettes in veiligheid brengt. Dat gebeurt.
zondag 27 juni Een week later krijgt Marcel een telefoontje van de inmiddels overleden Ulrich (lees: de Koninck) met "een tip". Marcel Vervloesem breekt in, samen met de schoonzus van Ulrich. De politie komt, de inbrekers (lees: Vervloesem) ontsnappen, de twee vrouwen worden gearresteerd. De politie vindt (opnieuw) diskettes met kinderporno en neemt deze in beslag. Het is niet duidelijk of deze daar nu waren neergelegd door de inbrekers (lees: Vervloesem) of dat ze reeds eerder door Ulrich waren verstopt. Als u het niet meer begrijpt? Wij ook niet. Maar dat is de wartaal die Vervloesem op band uitslaakt.
zondag 19 juliDrie weken later onderzoeken de Belgische en Nederlandse politie de woning van Vervloesem, maar vinden geen materiaal. (Dat zou buiten in de volière liggen.)
maandag 20 juliVervloesem wordt aangehouden wegens weigering medewerking.
vrijdag 24 juliEnkele dagen later krijgt de Belgische BOB alsnog het materiaal in handen. "Spontaan overhandigd" door Vervloesem. Op grond van de valse verklaringen van Vervloesem en de Koninck verzoekt de Haarlemse OvJ aan Italië om uitlevering. Robby wordt in isolatie geplaatst en mag geen contact meer hebben met de buitenwereld.
24 augustusDe Haarlemse OvJ laat alle aantijgingen (behalve de kinderporno) tegen Robby vervallen 6.

Leest u dit goed: Weigeren mee te werken! Hoezo opgerold dankzij Vervloesem? De politie had de computers en dikettes al ontdekt vóórdat de criminele inbreker Vervloesem in beeld kwam. Ze waren zelfs al op de hoogte gesteld door de familie van Ulrich. Overigens was Ulrich ook in 1996 al in beeld en veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijk 7. Het lijkt er meer op dat pas nádat er voor Vervloesem geen ontsnappen meer mogelijk was hij zichzelf probeerde vrij te pleiten.

Hoe kan het overigens dat Ulrich het telefoonnummer van Vervloesem heeft om hem vanuit Italië te bellen om te zeggen waar de verstopplaats was? Hebben zij dan al eerder contact gehad en stond hij onder speed-dial? En hoe kan het dat Ulrich een week na zijn overlijden uit het hiernamaals afdaalde zodat Marcel kon zeggen: "Allé wat is dit hier, we moeten de politie verwittigen" en toen spontaan de diskettes van Ulrich meekreeg? En daarna de diskettes nogmaals ontdekte in de garage van Ulrich, wat volgens Robby een open gemeenschappelijke ruimte is? En later nog een keer tijdens de inbraak en ze meenam, terwijl de politie ze toen óók vond (een kopie?) en meenam? We kunnen veilig en zeker stellen dat Marcel V. een leugenaar is.


Robby van der Plancken
In het openhartige interview deel 1 8 en deel 2 9 met Talk2Myra vertelt de thans 42 jarige Robby zijn visie op de gebeurtenissen en overhandigde zijn dossier met de documenten aan het HHC voor archivering.

Robby is geboren als zoon van zijn biologische vader Luc de Koninck, een man die in alles zou handelen wat snel geld opleverde. Zijn vrouw Toos had en heeft een bordeel in Goes 10. Luc zou zich ook bezig houden met kinderporno, hoewel hij zelf geen pedo was, en komt voor in de Rolodex 11. Robby heeft twee oudere broers. Zijn ouders gingen uit elkaar toen hij 1 jaar was.

Van zijn nieuwe stiefvader kreeg Robby zijn aangenomen achternaam en zijn moeder nog een tweeling. Moeder vluchttte ook bij deze man weg en op negen jarige leeftijd werd Robby gedropt in een internaat en vervolgens door de kinderrechter overgeplaatst naar een ander internaat te Brasschaat, alwaar hij wegliep. De politie haalde hem terug en stopte hem vervolgens in een gesloten justitiële jeugdinrichting in Mol.

Volgens zijn vader werd hij in het internaat in Mol al op zijn twaalfde geronseld voor werk in de jongensprostitutie in Rotterdam, Amsterdam (Paardenstraat) en Utrecht (Pauwstraat). Zijn biologische vader (die grof aan de kinderporno verdiende) vond dat allemaal wel best. Hij deed niets om zijn zoon te beschermen, integendeel, hij blijkt volgens de Rolodex zelf klant te zijn van Maasdam.

Je zal maar onder die omstandigheden opgroeien. Daarmee wordt je toekomst wel erg moeilijk. Dus Robby zocht zijn eigen kansen en vluchtte opnieuw, ditmaal uit dat internaat te Mol. En zo kwam hij op 15 jarige leeftijd terecht bij een man in Waalre (Eindhoven). Samen met zijn destijds 12 jarige tweelingbroertjes Sammie en Harold. En daar begint het verhaal van Vervloesem...


Marcel Vervloesem
In 1986, het jaar waarin Robby in Mol met misbruik in aanraking kwam, was Marcel Vervloesem (07.10.1952) 33 jaar. Volgens Marcel zijn dagboek 12 had hij 20 jaar eerder zelf in een weeshuis gezeten in dezelfde buurt (Balen-Wezel) als Robby. Na een krantenbericht over een arrestatie in Waalre (1992) begon de huidige carrière van Marcel als BB-er (Bekende Belg).

Marcel had gelezen over het uit België weggevluchtte jongetje Robby van der P. En daar omheen bouwde hij zijn hele bij elkaar gefantaseerde globale netwerk. Het begon met Norbert de Rijck, receptionist van het kinderziekenhuis OCMW te Antwerpen 13 en woonachtig te Temse, een dorpje op 17 km afstand van Antwerpen. Die betaalde de kinderen voor pornografische foto's. En diezelfde Norbert dook dus in 1992 op te Waalre, waarbij ook de broertjes van der Plancke aanwezig waren. En toen er een foto werd ontdekt van Norbert tijdens een vakantie te Madeira was het "internationale" netwerk ontstaan. Norbert kwam in Nederland, België en Portugal. Ergo: één persoon Norbert = netwerk Temse-Madeira

Je zou verwachten dat onze "pedo-jager" en "kinder-redder" de kleine jongetjes direct in veiligheid zou brengen. Eén van de vele "succes" verhalen van de Morkhoven-sekte. Maar nee, Vervloesem was veel meer geïnteresseerd in de daders. Die kun je namelijk chanteren om geld af te persen 14.

Een tipje van de sluier lezen we in het Minerva-blad de Leidsche Courant van 27.03.1999 15. "Deze gebeurtenis heeft ook mij heel veel geld gekost." Robby benoemt dit als volgt: "Mijn vader kreeg geld van Ulrich. De vraag is waarom? 16

Want in die zin had Marcel gelijk: het ging niet alleen om Norbert de Rijck. Er waren nog veel meer rijkere klanten, tot in Engeland aan toe, hetgeen Vervloesem op dat moment nog niet wist. Wat te denken van Lothar Glandorf die, op het moment van de politie inval in 1992 in Waalre, daar ook aanwezig was? Die jongetjes van 12 en 15 hadden geen geld. Maar dat circuit wel. Kijk, dat was nou eens de moeite waard om uit te zoeken.

En dus gebeurde er niets. Althans niet bij Morkhoven. De Apollo-affaire speelde in 1992-1995 toen van Gasselt nog in leven was. En het was slechts 12 meter, en geen Sail-Amsterdam reus met helicopterdek, zoals sommigen u willen doen geloven. Al die tijd werd geen enkele foto beschikbaar gesteld aan de politie. Zelfs niet na de inbraak in Zandvoort. Pas toen hij echt niet anders kon, jaren na de verdwijning van Manuel Schadwald en weken na Gerry Ulrich, werd Vervloesem door de politie gedwongen.

En de uitleg hoe hij als verzamelaar aan materiaal kwam? Een Tonino-bijvangst verhaal. Marcel was zelfbenoemd "pedo-hunter" geworden met tot dan toe NUL resultaat aan arrestaties op aanreiking van Morkhoven.

Niet in 1992, niet in 1995, ook niet in 1996 toen het Texel verhaal naar boven kwam 17. Zelfs niet in juni 1998 toen de politie de Zandvoort-files ontdekte. Gewoon nooit. Het was niets, het is niets en het wordt niets.

Maar toch komen radeloze mensen nog steeds op Morkhoven af. Ze betalen Vervloesem zelfs duizenden euro's voor hulp die nooit komt. Robby zegt: "Die man moet gestopt worden met al zijn leugens. Het is genoeg geweest. Niet nog meer slachtoffers!"


License to hunt
Nadat het HHC in juni de werkgroep Morkhoven ontmaskerde vond Boeykens zich nog stoer. Hij daagde uit. Wie durft de confrontatie aan te gaan? Wij! Wij laten ons niet intimideren of chanteren. Alea iacta est.

Een half jaar geleden heeft Robby een wapen- en jachtvergunning aangevraagd. En gekregen. Hij heeft in België geen strafblad. Hij daagt Vervloesem uit in het duel: "Nou is het jouw beurt om te laten zien dat je geen strafblad hebt."

Inmiddels is er aangifte gedaan 18. Wordt vervolgd...

author: Ton   |   published: 07.09.2016   |   updated: 07.09.2016   |   comments: allowed

??.??.2016
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.06.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM