Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

BOUblog
Boudine Berkenbosch beschreef op 1 april 2014 de trol die ze werkelijk is 1. Nu moet dat uiteraard als grap gezien worden. "In 2007 ben ik met BOUblog begonnen, vanwege een juridische kwestie die tevens een zedenzaak bleek: de zaak Baybasin / Demmink 2.

En zo kwam ik op haar site terecht. Vanwege dezelfde interesse. En als een soort index. Boudine verzamelt namelijk links naar artikelen over dit onderwerp. En door daarop te klikken raakte je steeds dieper verzonken in de wereld van de alternatieve media. Vanuit een behoefte aan informatie ging een nieuwe wereld voor mij open.

Maar dan ontstaat het probleem: Iedereen kan wel wat zeggen. Iedereen kan wel een blog beginnen. Maar welke waarde heeft die informatie. Klopt die? Heeft het enige betekenis? Kun je er wat mee? Waar zijn de bewijsstukken? Wie zijn de bronnen? Welke referenties? Wat is hun achtergrond? Hun opleidingsniveau? Hun integriteit en betrouwbaarheid? Hun drijfveer en subjectieve inkleuring? Zijn er peer-reviews? En voor zover die er zijn, welke autoriteit hebben deze mensen? Zijn het serieus te nemen onderzoekers of simpelweg papegaaien uit op een anti-opinie.

Het "complotter wereldje" kent maar een kleine min of meer actieve kern. Veel schapen die op facebook en fora hun ongenoegen en wantrouwen uiten, een paar handjes vol aan bloggers en een enkele "leider" die nieuws maakt in plaats van het enkel te becommentariëren. Micha Kat is/was zo'n held die met zijn graffiti- en megafoon-acties zich een statuspositie heeft weten te veroveren. En destijds ook zeker mijn respect heeft weten te krijgen.

Iedereen heeft zo zijn/haar eigen achtergrond en motieven om bepaalde zaken aan de kaak te stellen. En klokkenluiden wordt eigenlijk nimmer in dank afgenomen, zoals gisteren ook te zien was in NPO-2DOC: Stank-voor-dank 3. Dus wat zijn die drijfveren? Dat is niet altijd duidelijk. Een algemene deler is een beschadiging gepaard met een gebrek aan vertrouwen. In de regelmakers (overheid), de controleurs (rechters, parlement, ombudsman, etc.), de uitvoerders (ambtenaren, politie, inspecteurs, etc.). Wantrouwen en achterdocht. Ook naar collega's.

Een tweede kenmerk wat je vaak ziet is labiliteit en onzekerheid. Wie kun je nog vertrouwen? Klopt het wel wat die zegt? Is het niet juist het tegenovergestelde? Die onzekerheid laat mensen zwalken als een dronken zeeman over de kade. Van links naar rechts, van voor naar achter. Niets standvastig maar zoekende naar houvast. En iedere roeptoeter die bevestigt wat jij wilt horen daar wordt aan vastgeklampt.

Boudine is daarop een uitzondering. Zij is stabiel tegen alles wat bij de gevestigde orde hoort. En dus komen onderwerpen als 9/11, chemtrails en anti-westen-sentimenten dagelijks voorbij vliegen, soms in een ufo. Boudine is ook gewoon stabiel tegen iedereen die haar uitspraken in twijfel trekt. Zeker van haar eigen gelijk. Geen enkele twijfel. Geen zelfreflectie. Als je aan Boudine twijfelt ben je een trol. Maar och, wat heeft Boudine er toch vaak naast gezeten. Zoals nu ook met haar afgod Marcel Vervloesem.


Morkhoven-groep
Morkhoven heeft veel verhalen maar geen enkel resultaat, behalve dan (te) veel media aandacht. Toen er op 16.04.2016 een boekpresentatie was van Robert van Luitgaarden schreef Boudine over Morkhoven. Over de rug van Robert heen. Niet Robert kreeg de aandacht die hij op dat moment verdiende, nee Marcel en Jan claimden dat succes. Zoals ze allerlei successen claimen zonder daar iets aan bij gedragen te hebben.

Er werden hall-of-fame foto's gemaakt. Met Bart, Yvonne en Adèle. Maar geen Robert, de auteur van het boek. Kijkt u nog eens naar Boudine's dagboeknotities van 24 april 4 en 27 april 5. En dat was het dan. Totdat het HCC de activiteiten van de Vervloesem/Boeykens groep in twijfel begon te trekken. Op 1 juni verscheen het artikel over de onzuivere handelingen van de zelfbenoemde "pedohunters" 6.

En zo ontstond de huidige discussie. Het HHC heeft vastgesteld dat de "werkgroep" geen enkel resultaat heeft laten zien. Van de herhaalde beschuldigingen aan het adres van Demmink en Claus blijft het bij holle, onsamenhangende en suggestieve woorden. Van de vele kinderen die door "Morkhoven" gered zijn kan er niet ééntje genoemd worden. Het speelt zich allemaal af in het brein en op de blogs van een enkele verdwaalde ziel.

Boudine sleepte haar prins op het witte paard het standbeeld op. Geeft hem voortdurend een platform voor zijn warrige verhaal. En startte zelf een hetze. Tegen de boodschappers die de goede bedoelingen van haar prins in twijfel durfden te trekken. De meest recente rechtvaardiging leest u in haar commentaar hier links. Edoch, Ton hoeft Adèle niet te redden, zij staat zelf haar mannetje uitstekend. Ton heeft slechts zijn verwondering uitgesproken over de propaganda van Boudine en een en ander geverifieerd bij Adèle. En dat Ton fantasieën zou hebben over opgelichte ouders is eveneens onjuist. Namen en adres zijn bekend èn bezocht.

De klinkklare onzin komt dus van Boudine. Zij verwisselt feiten met opininies. Blijken versus lijken. Om te concluderen: "De hele actie tegen de Werkgroep Morkhoven blijkt te bestaan uit modder gooien." Opnieuw onzin. Er is geen modder gegooid. Ze zijn na decennia ongehinderde propaganda ter verantwoording geroepen. Leg maar eens uit. Laat maar eens zien. En verder is er een WAARSCHUWING van het HHC uitgegaan dat deze lui ONBETROUWBAAR zijn. Inclusief een ieder die dit zonder enige controle verder verspreidt alsof het De Grote Waarheid is.

En dus begon Boudine met een hetze. Een lastercampagne. Een poging om haar gezichtsverlies te beperken. Te herstellen met nog meer leugens. Gelijk een Marcel die zichzelf helemaal heeft vastgepraat. De een na de andere dagboeknotitie kwam op internet, met eigenlijk niets anders als aantijgingen tegen de ECHTE waarschuwende klokkenluiders, waaronder HHC en Talk2Myra.

De zieligheidsfactor werd zelfs ingezet. Hoe durfde het HHC Marcel in twijfel te trekken. Marcel die toch net geopereerd was. En gepareerd, want tegelijkertijd was dit bij het HHC het geval. (Zie je de hechtingen?) Maar niks geen kaartje voor Ton, want Boudine gelooft het HHC niet en moest zelfs zijn artsendiploma laten zien. Maar wel gelooft ze onvoorwaardelijjk Marcel van de verzonnen politie invallen. Verzinnen kan het HHC ook: deze foto is van het martelende nagels uittrekken door de AIVD om de Apollo tapes vrij te geven.

24.04.2016 BOUblog01 - De Bart van Well verhoren met Angelique
27.04.2016 BOUblog02 - Werkgroep Morkhoven: Marcel Vervlosem en Jan Boeykens
21.06.2016 BOUblog03 - De Bart van Well verhoren en Morkhoven
01.09.2016 BOUblog04 - Robby van der Plancken praat met Myra
08.09.2016 BOUblog05 - Robert van de Luitgaarden: Weggejorist
10.09.2016 BOUblog06 - Een standbeeld voor Marcel Vervloesem
16.09.2016 BOUblog07 - Gina Pardaens en de Werkgroep Morkhoven
17.09.2016 BOUblog08 - Christel, de secretaresse van Morkhoven
18.09.2016 BOUblog09 - Een kaart voor Marcel Vervloesem
19.09.2016 BOUblog10 - Morkhoven en de zaak Temse-Madeira
20.09.2016 BOUblog11 - De Rolodex doofpot en de Zandvoort doofpot
25.09.2016 BOUblog12 - Morkhoven en de Zandvoort doofpot
17.10.2016 BOUblog13 - Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan...

Boudine heeft na één waarschuwingspublicatie van het HHC maar liefst dertien (13) verhalen uitgespuwd om het HHC aan te vallen. Wie gooit dan met modder? Een en ander nog los van het (schriftelijk aantoonbare) feit dat het HHC vóóraf om commentaar en eventuele correcties heeft gevraagd. En in niet één van die dertien blogpagina's komt ze terug op wat ze zèlf schrijft: Marcel bezit de "Apollo tapes" met daarop Demmink en Claus.Er kan dan ook niet anders geconcludeerd worden: BOUblog verspreidt opzettelijk desinformatie. Met dertien stuks is dit niet meer af te doen als simpele onwetende dommigheid van Boudine. Het is willens en wetens, intentioneel, opzettelijk en kwaadaardig. BOUblog heeft voor mij afgedaan. Dan kan Boudine Berkenbosch als een klein miskend kind wel blijven zeuren en proberen het HHC uit te lokken tot het invullen van haar (verborgen) agenda, wat niet zal gebeuren.


Enkele uitspraken van Marcel
Naast de propaganda van BOUblog is het ook nog even wetenswaardig om naar enkele onzin uitspraken van Marcel Vervloesem te luisteren. JD-tv was zo vriendelijk en behulpzaam om een paar opvallende leugens achter elkaar te zetten in JDTV Afl.158 - De Apollo tape 7.

Wie dan nog niet begrijpt dat Marcel een fantast en een leugenaar is...
Boudine is in ieder geval zo iemand die het niet wil begrijpen.

00:08Wij wachten het moment af dat Nederland zegt: Er is niks.
Kennelijk is Marcel niet op de hoogte van de al jaren eerder gedane uitspraak van Opstelten: het was niks, het is niks en het zal niks worden. Toch komt er niks van Marcel. Een leugen dus.

00:38Er is een jonge Duitser vermoord op een boot, de boot Apollo, en daar was een hooggeplaatste van justitie bij aanwezig. Dus we gaan de naam niet noemen, iedereen kan hem raden.
Gesuggereerd wordt dat Joris Demmink medeplichtig is aan of althans wetenschap heeft van de moord van Manuel Schadwald. Dat is nogal wat meer dan laster. Maar het ontstijgt het niveau van achterklap niet. Waar wel sprake van is (zou dit waar zijn) het strafbaar achterhouden van bewijs.

02:10Het is zo dat door het kraken van de codes, en de gegevens die we daarin hebben gevonden, dat we ook een locatie hebben aangetroffen waarbij het archief van Gerrie Ulrich ... dat we daar zijn geheim archief hebben aangetroffen in een (open, red.) garagebox. We hebben dat materiaal meegenomen en zijn dat nu aan het bestuderen.
Met andere woorden: Toen hij het archief kraakte (wat hij dus al in zijn bezit moet hebben gehad) kon hij ontdekken waar het archief was en heeft het toen pas meegenomen om te bestuderen. Waar komen die "codes" dan vandaan?

02:34Op het moment dat onze onderzoekers (lees: Marcel zelf) dus op het appartement van Zandvoort een zoekactie doen, naar aanleiding van ... we hadden eerst de CD-roms gevonden, dan is Ulrich een dag nadien op reis vertrokken (...) Maar Ulrich heeft ons toen nog één telefoontje kunnen doen. Kijk meneer Vervloesem, hetgeen u zoekt zit in mijn salon in mijn appartement in een geheime ruimte. (...) En toen bleken de scharnieren al uit de deur uitgehaald te zijn.
Opnieuw had Marcel eerst de CD-roms, om ze (hij zegt niet wat het is) daarna pas te vinden na een telefoontje van Ulrich. Wie de scharnier-uithalers zijn geweest die hem voor waren wordt niet verteld.

03:25Zes uur later was Ulrich dood, waarmee u maar ziet hoe snel men is om mensen uit te schakelen.
Die "men" was Robby van der Plancken en niet een, zoals Boudine dat hierboven schrijft "meeglurende geheime dienst". En waarom iemand wordt uitgeschakeld NADAT hij het geheim verklapt heeft lijkt ook mosterd na de maaltijd.

03:30Later toen we gingen kijken met een TV-zender (die we niet gaan noemen omdat het onderzoek nog loopt) was er ook een lid bij van de Nederlandse BVD. Nu wat komt die man op dat appartement doen, dat was onze vraagstelling.
En de vraag: Wat komt Marcel op dat appartement doen? Let wel de Zandvoort-files waren nog helemaal niet onthuld. En dat iemand rechercheert in het appartement van een vermoorde begrijp ik. Maar waarom Marcel, volgens eigen zeggen, bewijsmateriaal heeft ontvreemd aan het onderzoek begrijp ik niet.

04:31We hebben het overhandigd aan de Nederlandse recherche. Die heeft het in ontvangst genomen in een drankgelegenheid in Hulst.
Is het nu wel of niet overhandigd? Is het nu wel of niet gestolen? Is het nu wel of niet beschikbaar gesteld? Want bij de boekpresentatie zei hij weer dat het NIET was overhandigd, omdat ze het zelf nog (al 18 jaar) aan het bestuderen zijn.

04:55Een privé chauffeur heeft ons de lijst bezorgd van de kopstukken van de kinderprostitutie. (...) De lijsten waarover we nu nog geen commentaar leveren. (...) De lijsten van wie daarbij aanwezig was.
Mogelijk wordt Nico Langeveld bedoeld, de huispartner van Jetty, waarmee het Rolodex onderzoek is gestart. Iets wat los staat van het Zandvoort BBS en al lang en breed door het HHC is gepubliceerd. Hoezo, nu nog niet prijsgeven?

Pure desinformatie dus. Van zowel Marcel als Boudine. Volstrekt overbodige informatie op internet. Gewoon afschrijven en negeren. Speculeren waarom ze dit doen vindt het HHC niet nodig. Om het worst voorhouden van Marcel maar te citeren: "Ik ga het u gunnen". U leeft u maar uit met uw opinie in de commentaren.
author: Ton   |   published: 18.10.2016   |   updated: 18.10.2016   |   comments: allowed

??.??.2016
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.06.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM