Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.


Het Haagse Complot?
CASEFamilie van den Brink
statusactive
episode2009 - heden
rechtbankAlkmaar
officier van justitie 
rechtersmeerdere
locatieSchoorl - Bergen (NH)
Het Spalier - Zandvoort
OC-'t Gooi - Hilversum
Wilmahuis

Verantwoording
Op 23.09.2009 zijn twee meisjes Nirvana (destijds 11 jaar) en Demi (destijds 5 jaar) bij hun biologische en legale ouders weggehaald. Er heeft een OTS (Onder Toezicht Stelling) en een UHP (Uit Huis Plaatsing) plaatsgevonden.

Dat is nogal wat.

Soms kan een dergelijke maatregel gewenst zijn in het belang van het kind. Dat belang gaat voor, hoewel het begrip "belang" onvoldoende gedefiniëerd is, en daarmee veel ruimte over laat voor ad-hoc interpretatie.

Soms kan een dergelijke maatregel ook strijdig zijn met het belang van het kind. In ieder geval is deze per definitie strijdig met het belang van de ouders. De Staat heeft dan ook wat te verantwoorden voordat het overgaat tot een dergelijke maatregel.

Op 19.10.2011 wordt de moeder (die als enige gezag voerde) ontheven van haar ouderlijk gezag. Anderen nemen het over, en je hebt geen enkele zeggenschap meer over je eigen kinderen. Het lijkt me logisch dat dan je wereld instort.

Het is ook logisch dat je dan naar een oplossing zoekt. En als je die niet bij de (verantwoordelijke) overheid kan vinden dan ga je die elders zoeken. Bijvoorbeeld in de publiciteit.

Zo ben ik bij toeval gestuit op deze zaak via publicaties van ArgusOog-radio. Er klopt iets niet. In ieder geval is mij duidelijk geworden dat de overheid ovoldoende overtuigend is geweest in de motivatie voor haar handelen. Reden om het een en ander uit te zoeken, en waar nodig de overheid tot verantwoording te roepen.

Wat verder vertroebelt is dat er twee zaken door elkaar spelen. Enerzijds de OTS, UHP en gezagswijziging van de kinderen. Anderzijds arrestaties van de vader. Nu zeggen deze arrestaties op zich niet veel, met name omdat deze enkel lijken voort te vloeien uit de bijzondere omstandigheden. Het zegt voornamelijk wat over de kwaadheid van Ben (wie zou dat niet zijn, als je vindt dat je kinderen onrecht wordt aangedaan?) en hoe hij daarmee is om gegaan. In welke mate er ruimte was voor (de)escalatie komt niet uit de stukken naar voren. Wel lijkt de soms verwarrende administratie niet bij te dragen aan het vertrouwen van een zorgvuldige afhandeling en wekt daarmee het wantrouwen in de hand.

De op deze site gepubliceerde informatie is met medeweten en met toestemming van beide ouders geplaatst. Het belang van de kinderen (over wie zijn geen gezag meer uitoefenen) is daarin meegewogen. Een publicatie beperking treft geen doel, daar de gepresenteerde informatie reeds ruimschoots voor handen is op internet. Een zo correct als mogelijke publicatie kan, zeker in dit geval, enkel tot voordeel strekken van alle betrokken partijen. Op de eerste plaats de kinderen en de ouders. Maar ook de instellingen hebben baat bij een zorgvuldige en accurate verslaglegging.


WANNEER?Tijdlijn
 • ??.??.2009 Ben van den Brink ontdekt dat zijn 2 dochters Demi (5) en Nirvana (11) worden misbruikt en mishandeld door zijn schoonvader en zijn vrienden. Zijn vrouw heeft hem verteld dat haar hetzelfde is overkomen. Ben wil verhaal halen bij zijn schoonvader, die inmiddels de politie heeft gebeld, en wordt omsingeld door 11 politie auto's.[IvdK]
 • 15.09.2009 Ben meldt zich bij politiebureau Alkmaar, wordt daar aangehouden en 6 maanden vastgezet wegens bedreiging schoonvader. Een invloedrijke man met veel contacten.[IvdK]
 • 18.09.2009 Rechtbank Alkmaar
 • Bevel tot bewaring. Stukken, argumentatie en voorgeschiedenis ontbreken. Het zou gaan om "bedreiging van de (vermeende) verkrachter(s) van zijn dochters en vrouw."
 • 23.09.2009 Rechtbank Alkmaar
 • Nirvana en Demi zijn voor 12 maanden onder toezicht gesteld van BJZ (113650/OT RK 09-1043)[RB] en er is een spoedmachtiging verleend tot uithuisplaatsing voor de duur van 3 maanden (later verlengd tot 23.09.2010[RB]) in een 24-uurs accomodatie zorgaanbieder[RB], te weten: Othopedagogisch Centrum Kennemerland (OCK) Het Spalier te Zandvoort.
  Beide maatregelen zijn daarna verlengd[RB] tot 19.08.2012 (121536/OT RK 10-872 en 131544/OT RK 11-1004)[RB]
 • 24.09.2009 Terwijl Ben in de gevangenis zit worden Nirvana en Demi uit huis gehaald en overgebracht naar het OCK het Spalier in Zandvoort. Ben en Leonie zijn geschokt dat hun misbruikte kinderen ook nog eens uit het gezin worden gehaald. Contact met de kinderen is er nauwelijks. De schoonvader mag Demi en Nirvana gewoon bezoeken. In deze periode, zij is alleen thuis, wordt Lenonie herhaaldelijk verkracht door haar vader en een aantal van zijn vrienden, waarbij meerdere keren een politieagent uit Schoorl betrokken is.[IvdK]
 • 01.10.2009 Rechtbank Alkmaar
 • Verlengt de voorlopige hechtenis met 30 dagen[RB]
 • ??.11.2009 Arts van OCK Het Spalier onderzoekt beide meisjes en stelt mogelijk sexueel misbruik vast.[IvdK]
 • 16.11.2009 Bureau Jeugdzorg rapporteert over de OTS en het hulpverleningsplan.[RB]
 • 20.11.2009 Bureau Jeugdzorg verzoekt tot verlenging machtiging Uit Huis Plaatsing.[RB]
 • 26.11.2009 Rechtbank Alkmaar
 • Verlengt de voorlopige hechtenis met 30 dagen. Het schorsingsverzoek wordt afgewezen omdat er geen concrete ondersteuning van de reclassering is.[RB]
 • 15.12.2009 Rechtbank Alkmaar
 • De Rechtbank Alkmaar verlengt de UHP met 12 maanden tot 23.12.2010.[RB]
  Uit de rapportage blijkt dat Nirvana en Demi angst hebben voor vreemde mannelijke personen. Alle partijen vinden dat er onderzoek moet plaats vinden naar mogelijk seksueel misbruik. De kinderen zouden zelf hebben uitgesproken wie de dader is. (redactie: enkelvoud, en niet aannemelijk is dat het de vader zelf betreft.) De moeder bevestigd zelf ook slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik. Volgens de ouders is de angst van de kinderen een direct gevolg van de UHP.

 • 23.03.2010 Ben komt weer vrij. Bij zijn vrouw Leonie komen steeds meer ervaringen los die zij jarenlang heeft weggedrukt, waaruit blijkt dat zij door meerdere families in de woonplaats is misbruikt. Ook andere kinderen uit deze families werden uitgewisseld in misbruikkringen, bij velen al generaties lang. Voor Ben was dit niet te behappen. Hij wist niet wat hem overkwam. Ben speurt verder, nu met hulp en zoekt de publiciteit op. Schakelt Europol, Stichting Morkhoven en Scotland Yard in. Ondervraagt diverse medewerkers van (9) verschillende instanties in het land, post op diverse plaatsen. Hieruit blijkt dat meerdere kinderen bij OCK het Spalier sexueel misbruikt worden. De instantie doet alles om dit te ontkrachten. Bovendien blijkt uit deze onderzoeken dat kindermisbruik bij instanties ongekend groot is. Er wordt door onderzoekers verbanden gelegd tussen pedo-netwerken en het structureel sexueel misbruik van kinderen. De vraag werpt zich op of er sprake is van kinderhandel in Nederland. Structureel sexueel misbruik houdt verband met satanische gebruiken en rituelen. Een bij velen onbekend onderwerp dat nu bespreekbaar wordt, waardoor meer inzicht komt in het hoe en waarom van kindermisbruik.[IvdK]
 • 23.03.2009 Rechtbank Alkmaar
 • De Rechtbank Alkmaar verkort de Uit Huis Plaatsing met 3 maanden tot 23.09.2010.[RB]
 • 24.03.2009 Gerechtshof Amsterdam

 • 04.05.2010 Rechtbank Alkmaar
 • ??.08.2010 Leonie bezoekt de huisarts met Demi voor verwijderen wrat, onder toezicht van een begeleider van OCK het Spalier. Demi raakt in paniek als de arts aan haar billen wil komen, ze is bang "dat hij er wat in stopt".[IvdK]
 • 08.09.2010 Rechtbank Alkmaar
 • De Rechtbank Alkmaar verlengt de ondertoezichtstelling van de minderjarige voor de duur van 12 maanden tot 23.09.2011 (121536/OT RK 10-872)[RB]

 • 16.02.2011 Gerechtshof Amsterdam
 • ??.03.2011 Ben en Leonie willen Nirvana laten onderzoeken door een onafhankelijke Haarlemse arts. OCK het Spalier ontdekt dit en brengt de kinderen met spoed naar een geheime locatie (achteraf blijkt in Huizen), waar zij 8 dagen worden weggehouden van school, zodat elk spoor van sexueel misbruik niet meer te achterhalen is. Demi en Nirvana wordt contact met ouders ontzegd. Onder toezicht mag Leonie 1x per twee weken de meisjes anderhalf uur zien.[IvdK]
 • 08.04.2011 Nirvana en Demi worden overgeplaatst naar Orthopedagogisch Centrum (OC) Het Gooi.[RB]
 • 11.05.2011 Rechtbank Alkmaar
 • 06.07.2011 Rechtbank Alkmaar
 • 16.07.2011 START publiciteit via ArgusOog radio
 • 16.08.2011 Ben van den Brink stuur een brief aan de Inspectie Jeugdzorg[Min.VWS]
 • 19.08.2011 Demi en Nirvana worden overgeplaatst naar het Wilmahuis in Zoetermeer, een gezinshuis van de Hoenderloo Groep[RB]. Ben mag zijn kinderen nauwelijks zien, telefonisch contact is beperkt mogelijk. Ook hier gaat het misbruik door merkt Leonie omdat zij dezelfde ervaring heeft.[IvdK]
 • 30.08.2011 Rapport met advies en verzoekschrift van de Raad voor de Kinderbescherming (met 12 bijlagen)[RB]
 • 31.08.2011 Rechtbank Alkmaar
 • 19.09.2011 Brief van Bureau Jeugdzorg dat het bereid is voogdijschap te aanvaarden.[RB]
 • 20.09.2011 Mondelinge behandeling zaak 131533/OT RK 11-1004[RB]. Volgens IdK zouden deze rechtszittingen niet op het officiële landelijke gezagsregister voorkomen en daarmee officieel niet bestaan en illegaal zijn.[IvdK]
 • 22.09.2011 Mondelinge behandeling gehoord hebben de heer J. Blok, gezinsvoogd over de kinderen, in aanwezigheid van de Raad en advocaat mr. Zee (raadsman van de moeder).[RB] Ook Nirvana is uitgenodigd voor een gesrpek met de rechter, maar is aldaar niet verschenen.[RB]
 • 22.09.2011 Beschikking Rechtbank Alkmaar
 • De Rechtbank Alkmaar verlengt de ondertoezichtstelling van de minderjarige voor de duur van 12 maanden tot 23.09.2012 (131544/OT RK 11-1004).[RB] De machtiging uithuisplaatsing is verlengd tot 19.08.2012[RB]'[RB]
 • 19.10.2011 Rechtszittingen die niet op het officiële landelijke gezagsregister voorkomen, over besluit uithuisplaatsing Demi en Nirvana en ontheffing gezag Leonie.[IvdK]
 • 19.10.2011 Beschikking Rechtbank Alkmaar
 • De moeder wordt uit het gezag ontheven.[RB]'[RB]
 • 01.11.2011 Arrestatie Ben van den Brink. Ben en Leonie worden klemgereden door politie, Ben zwaar mishandeld[FOTO] en onder valse voorwendsels opgesloten. Er wordt geprobeerd een psychologisch rapport af te dwingen t.b.v. langere opsluiting.[IvdK]
 • 02.11.2011 Er wordt aangifte tegen Ben gedaan door een politie-agent. Hij blijkt later de ex-man te zijn van de eigenaresse van het gezinshuis "Wilmahuis".[IvdK] Het gezinshuis, Wilmahuis, staat op diverse sites vermeld. De eigenaresse zou volgens haar zeggen in dienst zijn van de Hoenderloogroep.[RKK], maar ook onder Stichting Jeugdformaat vallen. Volgens Inspectie Jeugdzorg is beide niet het geval. Op een later tijdstip zegt zij voor zichzelf begonnen te zijn. Dit is tegen de regels van Inspectie Jeugdzorg en mogen de kinderen daar niets eens verblijven.[IvdK]
 • 04.11.2011 Ben wordt verdacht van "belaging ex. art. 285b Sr". Bedoeld wordt waarschijnlijk "schriftelijke bedreiging ex art. 285 lid 2 Sr." i.v.m. een posting tot een oproep op een forum.[OvJ] Ben wordt weer vrijgelaten. Steeds meer onrechtmatigheden worden ontdekt op documenten, namen en foto's van politie-agenten die ook andere functies vervullen bij jeugdzorginstanties, een aantal rechters die tegen de normale regels beslissingen nemen etc. Alles wordt openlijk besproken en gepubliceerd op Argusoog. De site wordt gedwongen te censureren om beëindiging of hoge dwangsommen te voorkomen. Anneke Bleeker geeft publiciteit aan de zaak op haar website en wordt uitgenodigd door de burgemeester van Bergen Hetty Hafkamp en het hoofd van de regio-politie Duinstreek de heer Kooijman om toelichting. Er wordt van hun kant geen actie ondernomen.[IvdK]
 • 09.12.2011 Ben vertrekt met dossiers naar Europol Duitsland om onrechtmatige opsluiting te voorkomen. Zet alles op alles om zijn dochters thuis te krijgen.[IvdK]
 • ??.12.2011 Politie doet inval bij vrienden Ben en Leonie elders in het land om Ben op te pakken. Zonder succes.[IvdK]

 • 20.01.2012 Inval politie zonder huiszoekingsbevel. Ben ontvlucht.[IvdK] Om 17:30 komt de politie Ben thuis ophalen. Hij is er niet. Er wordt geen huiszoekingsbevel afgegeven, maar wel ter inzage overhandigd en bvoorgelezen op de radio. De reden voor de inval is dat Ben gezocht werd en zich niet had gemeld.[AOR]
 • 21.01.2012 Leonie, alleen thuis, wordt regelmatig geïntimideerd door politie en er wordt opnieuw een onrechtmatige inval gedaan.[AOR] Leonie duikt onder om geen verder risico te lopen op nog meer intimidatie of erger. Pleegouders Wilmahuis willen paspoort aanvragen voor Demi en Nirvana t.b.v. vakantie. Ben en Leonie zijn hier fel tegen en geven geen toestemming.[IvdK]
 • ??.02.2012 Leonie mag Demi en Nirvana een maand lang niet bezoeken.[IvdK]
 • 22.02.2012 Opnieuw arrestatie Ben.[IvdK]
 • 26.04.2012 Rechtbank Amsterdam
 • 24.05.2012 Ben wordt per vonnis van de rechter tijdens een nieuwe zitting zonder schorsingsvoorwaarden vrijgelaten. De zaak wordt aangehouden tot 11 juli, de datum waarop een nieuwe zitting gepland is. Deze wordt echter kort voor de zittingsdatum gannuleerd, daar er geen reclasseringsrapport is. Dit rapport zal er ook niet komen, omdat Ben geen contact heeft met de reclassering. De zaak tegen Ben blijft dus in het luchtledige hangen en er is hierover geen verdere communicatie tussen Justitie en Ben.[IvdK]
 • 21.07.2012 Kinderen worden tegen gezag ouders in, 4 weken (tot 12.08.2012) meegenomen naar Kroatië. De roep om onderzoek i.v.m. een 'inner circle' binnen instanties wordt steeds sterker i.v.m. nep procedures, vervalste documenten en een aantal rechtszaken die niet officieel geregistreerd staan binnen de rechtbank. Ook blijkt dat de documenten waarop de ouders uit het gezag zijn ontheven op vervalste papieren van de rechtbank zijn gemaakt en niet voorkomen in het landelijk gezagsregister van de rechtbank in Amsterdam.[IvdK]
 • 22.08.2012 Ben schrijft een brief aan de Rechtbank Alkmaar. Deze wordt retour gezonden.[RB]
 • 15.09.2012 Nieuwe website wordt gelanceerd http://www.verontrustevaders.nl/ met als doel nog meer aandacht te vestigen op Demi en Nirvana en ze zo snel mogelijk naar huis te krijgen. Verder het pedofiele netwerk bloot te leggen en kinderen die hetzelfde lot ondergaan te bevrijden. Er is samenwerking met de Morkhovengroep en Scotland Yard. Er zijn - mogelijk - personen herkend op cd's welke de aandacht heeft van veiligheidsdiensten, ook in het buitenland - en die verband houden met eerder genoemde pedonetwerken, waarbij directe verbanden in Noord Holland (politie-functionarissen incluis ) niet worden uitgesloten en waarbij speciale aandacht voor Bureau Alkmaar - waar de aangiftes door de familie van den Brink niet mogelijk blijkt.[IvdK]
 • ??.10.2012 Demi en Nirvana zijn nog steeds niet thuis, ondanks dat uit officiële documenten blijkt dat ouders gewoon het gezag hebben. Vier rechtbanken rechtbanken t.w. Haarlem, Amsterdam, Den Haag en Alkmaar zijn op de hoogte gebracht met alle officiële stukken. Bij politiebureau Alkmaar is tot drie maal toe aangifte geweigerd aan te nemen. De media is benaderd, personeel van de scholen van Demi en Nirvana zijn gemaild etc. GEEN MENS IN NEDERLAND DIE WAT DOET![IvdK]
 • 30.10.2012 Oproep voor de voortzetting op 29.11.2012 van de strafzaak van 24.05.2012 door de meervoudig strafkamer Alkmaar, zitting houdende te Amsterdam.[RB]
 • 29.11.2012 Ben van den Brink verschijnt ter terechtzitting, maar loopt gedurende het proces de zaal uit.[RB]

 • 13.02.2013 Ben van den Brink verschijnt niet ter terechtzitting.[RB] De reden daarvoor is dat hij de dagvaarding niet heeft willen aannemen, en daarom denkt dat hij derhalve niet op de juiste wijze is opgeroepen.[VV]
 • 27.02.2013 Beschikking Rechtbank Arrondissement Amsterdam
 • Ben wordt vrijgesproken van inbreuk op de privacy, maar schuldig bevonden aan bedreiging en laster. Hij krijgt 6 maanden gevangenisstraf (met aftrek van 6 maanden voorarrest). Verder moet hij de twee maanden voorwaardelijk alsnog uitzitten. Ben gaat in beroep.[RB]

 • WAT?Rechtzaken
  zitting betreft rechter(s) instantie zaak beschikking bron
  18-09-2009SZ ? RB Alkmaar 14.810352-09 Bevel tot bewaring  
  23-09-2009OTS + UHPW.C. Oosterbroek RB Alkmaar 113650/OT RK 09-104312 maanden OTS SBJNH
    3 maanden UHP
  29-09-2009SZ P.H.B. Littooy
  E.M. Devis
  B. Liefting-Voogd
  RB Alkmaar 14.810352-09 bevel obeservatie
  01-10-2009SZ J.M. Vos
  L. Jansen
  G.D.M. Hoedemaker
  RB Alkmaar 14.810352-09 bevel gevangenhouding
  29-10-2009SZ N.O.P. Roché RB Alkmaar 14.810352-09 bevel verlenging gevangenhouding
  26-11-2009SZ P.E. van der Veen RB Alkmaar 14.810352-09 bevel verlenging gevangenhouding
  15-12-2009UHP W.C. Oosterbroek RB Alkmaar 115566/OT RK 09-1312verlenging UHP 12 maanden
  23-03-2010UHP W.C. Oosterbroek RB Alkmaar 115566/OT RK 09-1312verkorting UHP   3 maanden
  23-03-2010SZ P.H.B. Littooy
  E.M. Devis
  B. Liefting-Voogd
  RB Alkmaar 14.810352-09 schorsing voorlopige hechtenis
  24-03-2010  A.N. van de Beek
  M. Wigleven
  F.A.A. Duynstee
  GH Amsterdam?    
  04.05.2010  M.M.A. Geertzen-Gunst RB Alkmaar ?    
  08-09-2010OTS W.C. Oosterbroek RB Alkmaar 121536/OT RK 10-872 verlenging 12 maanden
  16-02-2011OTS + UHPA.U.T. de Bie
  M.M.A. Geertzen-Gunst
  R.G. Kemmers
  GH Amsterdam?    
  11-05-2011OR W.C. Oosterbroek RB Alkmaar ?    
  06-07-2011OR M.E.J. Lieshout-SegersRB Alkmaar ?    
  31-08-2011  M.F.G. Beckers
  M.M. van Weely
  J.L. Roubos
  RB Alkmaar ?    
  22-09-2011OTS *** REGISTER *** RB Alkmaar 131544/OT RK 11-1004verlenging 12 maanden
  19-10-2011OG M.F.G.H. Beckers
  M.M. van Weely
  J.L. Roubos
  RB Alkmaar 131549/FA RK 11-799 ontheft moeder
  benoemt SBJNH
  26-04-2012wraking   RB Amsterdam?    
  04-11-2011SZ Officier van Justitie ? 15-700828-11 BooG-uitdraai (art.285.2 Sr)
  27-02-2013vonnis J. Piena
  C.F. de Lemos Benvindo
  C.A.E. Wijnker
  RB Amsterdam13/674285.11
  14/810352-09 (TUL)
  vrijspraak: inbreuk privacy
  schuldig: bedreiging
  schuldig: laster
  straf: 6 + 2 maanden gevangenis
  legenda:
  OTS: Onder Toezicht Stelling
  UHP: Uit Huis Plaatsing
  OR:   OmgangsRegeling
  OG:   Ouderlijk Gezag
  SZ:    Strafzaak

  WIE?Personen
  slachtoffers:
  Ben van den Brink (1966)
  Leonie Barbara Minkema
  Nirvana Selena van den Brink (1998)
  Demi Jane van den Brink (2004)
   


  verdachten:
  Ben van den Brink
  vader van moeder Leonie Minkema
  politie
  jeugdzorg


  getuigen:
  X01


  veroordeelden:
  Ben van den Brink


  onderzoekers:
  ArgusOog
  Frides Laméris
  Ingrid van der Kleijn

  WAAR?Locaties
  Ouderlijk huis te Schoorl (Gem. Bergen NH)
  Othopedagogisch Centrum Kennemerland (OCK) Het Spalier te Zandvoort
  Orthopedagogisch Centrum (OC) Het Gooi te Hilversum
  Wilmahuis van de Hoenderloo Groep bestaat niet (meer?).[RKK]

  HOE?Bewijs
  Rechtbank Alkmaar: Beschikking 131544/OT RK 11-1004
  Rechtbank Amsterdam: Beschikking Wrakingskamer HA RK 12-148
  Arrondissementsparket Amsterdam - Strafzaak
  29.09.2009 - Bevel observatie 14/810352-09 pagina 1 - zitting 29.09.2009
  29.09.2009 - Bevel observatie 14/810352-09 pagina 2 - zitting 29.09.2009
  01.10.2009 - Bevel gevangenhouding 14/810352-09 - zitting 01.10.2009
  29.10.2009 - Bevel verlenging gevangenhouding 14/810352-09 - zitting 29.10.2009
  26.11.2009 - Bevel verlenging gevangenhouding 14/810352-09 - zitting 26.11.2009
  23.03.2010 - Beschikking schorsing gevangenhouding 14/810352-09 pagina 1 - zitting 23.03.2010
  23.03.2010 - Beschikking schorsing gevangenhouding 14/810352-09 pagina 2 - zitting 23.03.2010
  05.04.2012 - Beschikking 13/674285-11 pagina 1 inzake verlenging met 60 dagen gevangenhouden
  24.05.2012 - Proces Verbaal 13/674285-11 pagina 1 - zitting 24.05.2012
  24.05.2012 - Proces Verbaal 13/674285-11 pagina 2 - zitting 24.05.2012
  24.05.2012 - Proces Verbaal 13/674285-11 pagina 3 - zitting 24.05.2012
  24.05.2012 - Proces Verbaal 13/674285-11 pagina 4 - zitting 24.05.2012
  24.05.2012 - Proces Verbaal 13/674285-11 pagina 5 - zitting 24.05.2012
  24.05.2012 - Proces Verbaal 13/674285-11 pagina 6 - zitting 24.05.2012
  24.05.2012 - Proces Verbaal 13/674285-11 pagina 7 - zitting 24.05.2012
  24.05.2012 - Proces Verbaal 13/674285-11 pagina 8 - zitting 24.05.2012
  24.05.2012 - Proces Verbaal 13/674285-11 pagina 9 - zitting 24.05.2012
  26.06.2012 - Toezending stukken 13/674285-11, 13/674027-12 - zitting 11.07.2012
  09.07.2012 - Afzegging oproep 13/674285-11, 14/810352-09 - zitting 11.07.2012
  30.10.2012 - Oproep strafzaak 13/674285-11 pagina 1 - zitting 29.11.2012
  30.10.2012 - Oproep strafzaak 13/674285-11 pagina 2 - zitting 29.11.2012
  27.02.2013 - 13/674285-11 en 14/810352-09 Vonnis

  Correspondentie bureau Jeugdzorg NH, afdeling Jeugdbescherming

  SR Artikel 285: Bedreiging
  bron: wetten.overheid.nl
  • Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
  • Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
  • Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  • Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
  BW Artikel 263: UHP - Uit Huis Plaatsing
  bron: wetten.overheid.nl
  • Een uithuisplaatsing kan worden beëindigd door de stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg. De stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg, doet hiervan zo spoedig mogelijk en onder overlegging van een verslag van het verloop van de uithuisplaatsing mededeling aan de raad voor de kinderbescherming.
  • De met het gezag belaste ouder, een ander die de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt en de minderjarige van twaalf jaren of ouder kunnen wegens gewijzigde omstandigheden de stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg verzoeken:
   • de uithuisplaatsing te beëindigen;
   • de duur ervan te bekorten;
   • af te zien van een krachtens de machtiging toegestane wijziging van de verblijfplaats van de minderjarige. Onder wijziging van de verblijfplaats wordt mede verstaan de plaatsing van de minderjarige bij de ouder die het gezag heeft.
  • De stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg geeft een schriftelijke beslissing binnen twee weken na ontvangst van het verzoek.
  • Op verzoek van de in het tweede lid genoemde personen kan de kinderrechter de machtiging geheel of gedeeltelijk intrekken of de duur ervan bekorten. Artikel 259, eerste lid, tweede volzin, tweede, derde en vierde lid, alsmede artikel 260, vierde lid, zijn van toepassing.
  IVRK Artikel 3 - Het belang van het kind
  bron: EVRM
  bron: IVRK
  • Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. # De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen.
  • De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.
  IVRK Artikel 5 - De rol van ouders
  bron: EVRM
  bron: IVRK
  De Staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ouders of, indien van toepassing, van de leden van de familie in ruimere zin of de gemeenschap al naar gelang het plaatselijk gebruik, van wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, voor het voorzien in passende leiding en begeleiding bij de uitoefening door het kind van de in dit Verdrag erkende rechten, op een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind.
  IVRK Artikel 9 - Scheiding kind van de ouders en recht op omgang
  bron: EVRM
  bron: IVRK
  • De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht en de toepasselijke procedures, beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind. Een dergelijke beslissing kan noodzakelijk zijn in een bepaald geval, zoals wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing van het kind door de ouders, of wanneer de ouders gescheiden leven en er een beslissing moet worden genomen ten aanzien van de verblijfplaats van het kind.
  • In procedures ingevolge het eerste lid van dit artikel dienen alle betrokken partijen de gelegenheid te krijgen aan de procedures deel te nemen en hun standpunten naar voren te brengen. # De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van een ouder of beide ouders is gescheiden, op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders te onderhouden, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind.
  • Indien een dergelijke scheiding voortvloeit uit een maatregel genomen door een Staat die partij is, zoals inhech- tenisneming, gevangenneming, verbanning, deportatie, of uit een maatregel het overlijden ten gevolge hebbend (met inbegrip van overlijden, door welke oorzaak ook, terwijl de betrokkene door de Staat in bewaring wordt gehouden) van één ouder of beide ouders of van het kind, verstrekt die Staat, op verzoek, aan de ouders, aan het kind of, indien van toepassing, aan een ander familielid van het kind de noodzakelijke inlichtingen over waar het afwezige lid van het gezin zich bevindt of waar de afwezige leden van het gezin zich bevinden, tenzij het verstrekken van die inlichtingen het welzijn van het kind zou schaden. De Staten die partij zijn, waarborgen voorts dat het indienen van een dergelijk verzoek op zich geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokkene(n).
  IVRK Artikel 12 - De mening van een kind
  bron: EVRM
  bron: IVRK
  • De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid.
  • Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in iedere gerechtelijke en bestuur- lijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht.
  IVRK Artikel 17 - Recht op informatie en toegang tot de media
  bron: EVRM
  bron: IVRK
  De Staten die partij zijn, erkennen de belangrijke functie van de massamedia en waarborgen dat het kind toegang heeft tot informatie en materiaal uit een verscheidenheid van nationale en internationale bronnen, in het bijzonder informatie en materiaal gericht op het bevorderen van zijn of haar sociale, psychische en morele welzijn en zijn of haar lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hiertoe dienen de Staten die partij zijn:
  • de massamedia aan te moedigen informatie en materiaal te verspreiden die tot sociaal en cultureel nut zijn voor het kind en in overeenstemming zijn met de strekking van artikel 29;
  • internationale samenwerking aan te moedigen bij de vervaardiging, uitwisseling en verspreiding van dergelijke informatie en materiaal uit een verscheidenheid van culturele, nationale en internationale bronnen;
  • de vervaardiging en verspreiding van kinderboeken aan te moedigen;
  • de massamedia aan te moedigen in het bijzonder rekening te houden met de behoeften op het gebied van de taal van het kind dat tot een minderheid of tot de oorspronkelijke bevolking behoort;
  • de ontwikkeling aan te moedigen van passende richtlijnen voor de bescherming van het kind tegen informatie en materiaal die schadelijk zijn voor zijn of haar welzijn, indachtig de bepalingen van de artikelen 13 en 1.
  IVRK Artikel 18 - Verantwoordelijkheid van de ouders
  bron: EVRM
  bron: IVRK
  • De Staten die partij zijn, doen alles wat in hun vermogen ligt om de erkenning te verzekeren van het beginsel dat beide ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Ouders of, al naar gelang het geval, wettige voogden, hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind is hun allereerste zorg.
  • Om de toepassing van de in dit Verdrag genoemde rechten te waarborgen en te bevorderen, verlenen de Staten die partij zijn passende bijstand aan ouders en wettige voogden bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden die de opvoeding van het kind betreffen, en waarborgen zij de ontwikkeling van instellingen, voorzieningen en diensten voor kinderzorg.
  • De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat kinderen van werkende ouders recht hebben op gebruikmaking van diensten en voorzieningen voor kinderzorg waarvoor zij in aanmerking komen.
  IVRK Artikel 19 - Bescherming tegen kindermishandeling
  bron: EVRM
  bron: IVRK
  • De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijk of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik, terwijl het kind onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft.
  • Deze maatregelen ter bescherming dienen, indien van toepassing, doeltreffende procedures te omvatten voor de invoering van sociale programma's om te voorzien in de nodige ondersteuning van het kind en van degenen die de zorg voor het kind hebben, alsmede procedures voor andere vormen van voorkoming van en voor opsporing, melding, verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-up van gevallen van kindermishandeling zoals hierboven beschreven, en, indien van toepassing, voor inschakeling van rechterlijke instanties.
  IVRK Artikel 20 - Bescherming van kinderen die niet in het eigen gezin kunnen opgroeien
  bron: EVRM
  bron: IVRK
  • Een kind dat tijdelijk of blijvend het verblijf in het gezin waartoe het behoort, moet missen, of dat men in zijn of haar belang niet kan toestaan in het gezin te blijven, heeft het recht op bijzondere bescherming en bijstand van staatswege.
   De Staten die partij zijn, waarborgen, in overeenstemming met hun nationale recht, een andere vorm van zorg voor dat kind.
  • Deze zorg kan, onder andere, plaatsing in een pleeggezin omvatten, kafalah volgens het Islamitische recht, adoptie, of, indien noodzakelijk, plaatsing in geschikte instellingen voor kinderzorg. Bij het overwegen van oplossingen wordt op passende wijze rekening gehouden met de wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van het kind en met de etnische, godsdienstige en culturele achtergrond van het kind en met zijn of haar achtergrond wat betreft de taal.

  WAAROM?Discussie
  Onderzoeksgroep: HetHaagseComplot

  Alarmsignaal: Wratten
  In augustus 2010 bezoekt Leonie (onder toezicht van een begeleider van OCK het Spalier) de huisarts met Demi voor het verwijderen van een wrat. Demi raakt in paniek als de arts aan haar billen wil komen, ze is bang "dat hij er wat in stopt".[IvdK]

  Vragen:
  1) Waarom heeft de instelling (die verantwoordelijk is) dit niet gezien en laten behandelen?
  2) Waarom gaat ze op initiatief van de moeder en niet die van de instelling naar de huisarts?
  3) Op 28-4-2011 vraagt de gezinsvoogd om informatie. Wat is daarmee gedaan?
  4) Waar zat de wrat en hoe komt ze er aan?

  Toelichting:
  Wratten of verrucae zijn een infectie met het humaan papillomavirus. Die krijg je niet zo maar. De huid is een sterk orgaan dat veel tegenhoudt. Om een virus te laten doordringen moet er echt contact zijn geweest. Dit zie je meestal op onbedekte oppervlakken (hand, voet, hals, gezicht). Een bil is zelden naakt en de huid van de bil komt niet makkelijk in aanraking met wratten, maar wel bijvoorbeeld door er een besmette penis tegen aan te wrijven. De venuswrat komt voor rond de anus of de geslachtsorganen. Deze wrat wordt voornamelijk bij volwassenen aangetroffen. Overdracht van het virus kan via seksueel contact plaatsvinden. Voor volwassenen met deze wrat is het van belang dat ze zich op andere seksueel overdraagbare aandoeningen laten onderzoeken. Dit geldt ook voor de partner.

  Alarmsignaal: Onthouding onafhankelijk medisch onderzoek
  In maart 2011 willen Ben en Leonie Nirvana laten onderzoeken door een onafhankelijke Haarlemse arts. OCK het Spalier ontdekt dit en brengt de kinderen met spoed naar een geheime locatie (achteraf blijkt in Huizen), waar zij 8 dagen worden weggehouden van school, zodat elk spoor van sexueel misbruik niet meer te achterhalen is. Demi en Nirvana wordt contact met ouders ontzegd. Onder toezicht mag Leonie 1x per twee weken de meisjes anderhalf uur zien.[IvdK]
  Opmerking:
  Het eerste, bekende, rapport met advies en verzoekschrift van de Raad voor de Kinderbescherming (met 12 bijlagen)[RB] dateert van 30.08.2011, een half jaar later. Veelvuldig onderzoek is niet in het belang van het kind. Maar in dit geval lijken er in maart nog geen rapportages van onafhankelijke artsen beschikbaar te zijn. Dat is vreemd. Immers juist de instelling(en) hebben er belang bij om verantwoordelijkheid af te kunnen dragen en sporen van misbruik uit te sluiten. Waarom wilde de instelling(en) niet meewerken aan dit alleszins redelijk verzoek, welk verzoek juist lijkt te zijn gedaan in het belang van het kind?

  Vaststelling door de rechter:
  Zaak- en requestnummer: 131549/FARK 11-799 pagina 3 laatste alinea:[RB]
  "Uit het onderzoek (sept. 2011) is gebleken dat Nirvana zeer loyaal is jegens de ouders en overtuigd is van de waarheid van de vader. Nirvana heeft een sterke weerstand tegen en angst voor hulpverleners ontwikkeld alsmede een gebrek aan vertrouwen jegens volwassenen, met uitzondering van de ouders."

  Zaak- en requestnummer: 131549/FARK 11-799 pagina 5 laatste alinea:[RB]
  "De rechtbank merkt op dat BJZ jegens de ouders nog duidelijkheid moet verschaffen omtrent de uiteindelijke afwikkeling van de aangifte van seksueel misbruik door BJZ. het louter ontbreken van deze onduidelijkheid kan echter niet tot de conclusie leiden, zoals de vader stelt, dat ook medewerkers van BJZ betrokken zijn bij misbruikpraktijken."

  Opmerkingen:
  1) Deze ontwikkeling van angst is dus onstaan in de 2 jaar na de OTS, en dus tijdens de UHP.
  2) Het contact met de ouders was minimaal. De loyaliteit is desondanks groot gebleven.
  3) De weerstand tegen en gebrek aan vertrouwen in de hulpverleners is sterk.
  4) Nirvana "maternaliseert" en wil Demi beschermen.
  5) De kinderen willen (volgens de moeder) naar huis.
  6) Contact tussen de vader en kinderen is slechts mogelijk als de vader zich onthoudt van bedreiging.

  Vragen:
  1) Waarom is de angst ontstaan na de UHP?
  2) Als de loyaliteit groot is waarom is Nirvana dan niet ter zitting verschenen?
  3) Zou het niet andersom moeten zijn, en zij zich door de UHP "beschermd" moeten voelen?
  4) Tegen wie wil Nirvana Demi beschermen? De ouders zijn immers niet meer in de buurt?
  5) "Contact ... Als..." Dat klinkt als pure chantage. Jegens wie heeft de vader dan bedreigingen geuit? De kinderen?
  6) "ook medewerkers van BJZ". Dat "ook" uitgesproken door de rechter is opvallend, dat impliceert een erkenning!
  7) "betrokken zijn bij misbruikpraktijken". Wederom impliceert dit dat mogelijk misbruik niet op voorhand is uitgesloten.

  Opstelling familie van den Brink:
  1) Er is sprake van (getuigenis door de kinderen) van huiselijk geweld. Wat is daarvan waar en wat is daaraan gedaan?
  2) Waarom weigeren de ouders zichzelf psychiatrisch te laten onderzoeken?
  3) Wat is er gedaan met de aangifte bij Interpol?
  4) De familie is erg achterdochtig en zoekt achter ieder afwijkende notitie een diepere betekenis. Na 4 jaar (vermeend) onrecht is dat niet onbegrijpelijk.

  Uitspraak rechters:
  1) Gebleken is dat de vader persisteert in zijn visie dat de kinderen seksueel misbruikt zijn.
  2) Dat de vader zijn vermoedens op internet heeft gepubliceerd en daarbij beschuldigingen heeft geuit richting de betrokken instellingen.
  3) Dat de vader de kinderen belast met zijn ideeën
  4) Dat de moeder onvoldoende afstand neemt van de de visie van de vader
  5) Dat BJZ richting de ouders nog steeds duidelijkheid moet verschaffen omtrent de uiteindelijke afwikkeling van de aangifte jegens BJZ.
  6) Het louter ontbreken van deze onduidelijkheid kan echter niet tot de conclusie leiden dat ook medewerkers van BJZ betrokken zijn bij misbruikpraktijken.
  7) Aangezien de moeder onvoldoende afstand neemt van de visie van de vader is zij niet in staat voor de kinderen te zorgen.

  Conclusie:
  Beperking op grond van bovenstaande beschikbare informatie die:
  a) éénzijdig is aangeleverd;
  b) onvolledig en beperkt is qua dossier;
  c) en de tegenpartij en nadere details niet gehoord hebbende;

  zou mijn conclusie als volgt luiden:
  1) De rechtbank ontneemt het gezag enkel o.b.v. een onwelgevallige vrijheid van meningsuiting.
  2) De rechtbank miskent het natuurlijk gezag van de biologische vader om daaruit ook legaal gezag te verkrijgen.
  3) Door de rechtbank is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er (naast de vrijheid van meningsuiting) nog andere zaken zouden spelen die bedreigend zijn voor de kinderen.
  4) De rechtbank miskent dat juist de UHP de bron is van de ideeën van de vader, en die zouden vervallen op het moment dat de UHP wordt opgeheven, en daarmee tevens de grondslag voor de UHP vervalt. Daarmee lijkt het juist de rechtbank te zijn die de ongewenste situatie in stand houdt.
  5) Uit het oordeel van de rechtbank blijkt dat de kinderen beschermd moet worden tegen de gedachten van de vader, niet tegen fysiek geweld. Dit is in strijd met EVRM artikel 10.
  6) Het lijkt vooralsnog aannemelijk dat de ouders meer gelijk hebben dan de instellingen, althans dat onvoldoende is aangetoond dat de ouders géén gelijk hebben.
  7) Het lijkt erop dat de rechtbank zich veel te gemakkelijk heeft opgesteld tegen de ouders van de kinderen. Er lijkt aanleiding te zijn voor wraking c.q. nader onderzoek.
  8) De rechtbank oordeelt dat is voldaan aan de voorwaarden gedwongen ontheffing ex 1:263 lid 1 en lid2 sub a BW t.a.v. de belangen ex. art. 3, 9, 20 IVRK. De rechtbank miskent of laat na de zwaarder wegende artikelen 5, 18, 19 IVRK toe te passen en faciliteert media censuur in strijd met art. 17 IVRK.
  9) Gezien de plicht tot bijzondere bescherming ex. art.20 IVRK, mede in het licht van de bevindingen Commissie Samson, lijkt de rechtbank nalatig geweest te zijn in de volledigheid van haar onderzoek.

  en, aannemende dat de conclusie geen hiaten vertoond, zou mijn advies op grond van bovenstaande luiden:
  1) Er is voldoende grond voor beroep (mits de termijn niet is verlopen)
  2) Als de termijn wel is verlopen zijn er feiten en omstandigheden die een herziening rechtvaardigen.
  3) De ouders doen er goed aan mee te werken aan een psychosociaal onderzoek om hun capaciteiten inzake verantwoordelijke verzorgers aan te kunnen tonen.
  4) Uit alles blijkt dat de familie juist uitermate begaan is met de bescherming van hun kinderen. De instelling(en) hebben deze vrees onvoloende weg kunnen nemen. Daarmee lijken de instelling(en), zo niet schuldig, dan toch op zijn minst nalatig en verzaken zij hun bijzonder zorgplicht, die zij óók richting de ouders hebben. Bij zulke zware maatregelen is maximale zorgvuldigheid van toepassing is en behoort de bewijslast te liggen bij de ontnemende partij. Daarvan is (het rapport van de Raad niet kennende) onvoldoende gebleken.  Referenties
  Verontruste Vaders
  Verontruste Moeders
  NU.NL (01.06.2012) commissie Samson krijgt veel andere meldingen
  NU.NL (08.10.2012) commissie Samson stuurt 42 misbruikzaken justitie
  NU.NL (10.10.2012) geen excuses van kabinet misbruik
  NU.NL (21.12.2012) Veel meldingen seksueel misbruik
  NU.NL (14.02.2013) Kabinet doet nog niets tegen misbruik in instellingen
  Werkgroep Morkhoven (10.02.2013) Corrupte rechters moeten opstappen: Zaak Van Den Brink